DANE SZPITALA

adres do korespondencji:

os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków


NIP: 6783105119
REGON: 121188694
KRS: 0000352784
KOD ŚWIADCZENIODAWCY NFZ: 061/200324
Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą: 000000024512
KONTO: Bank Zachodni WBK S.A. 27 O/Kraków

65 1500 1979 1219 7002 3131 0000
Wysokość kapitału zakładowego: 252 553 000,00 zł


strona www: www.szpitalrydygier.pl
e-mail: rydygier@rydygierkarkow.pl