Dział Informatyki 

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „2”

Kierownik

mgr inż. Bogdan Kasza

Tel.  12 64 68 005

bogdan@rydygierkrakow.pl