Koordynacja Opieki

Dział Koordynacji Opieki
Tel. 12 64 68 166

Kierownik Działu Koordynacji Opieki
mgr Joanna Osolińska     
Tel. 12 64 68 081
Adres e-mail : dko-kierownik@rydygierkrakow.pl

Pomoc socjalna

Pomoc w uzyskaniu wsparcia socjalnego można uzyskać w Dziale Koordynacji Opieki : Pok. nr 266 (poziom "1", obok Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej). Czynne:

 • codziennie w godzinach 7:30 - 15:00,
KONTAKT TELEFONICZNY

12 64 68 616

Wspieranie rodziny >

DIETETYCY SZPITALA

Zapraszają do współpracy osoby, którym zależy na właściwym odżywianiu. Oferują fachowa i rzetelną pomoc, we wszystkich jednostkach chorobowych. Zapewniają przygotowanie indywidualnych materiałów dietetycznych.

Główny Dietetyk Szpitala

Bernarda Kozioł, Bartosz Wieczerza

Tel.: 12 64 68 112

Adres e-mail: dko_gl_diet@rydygierkrakow.pl

OPIEKA DUSZPASTERSKA

Kaplica Matki Bożej Bolesnej znajduje się na II piętrze. 

Msze Święte:

 • Od poniedziałku do soboty - godz. 15.15.
 • Niedziele i Święta - godz. 10.15, 15.30.
 • Spowiedź Święta - 20 minut przed każdą Mszą Świętą lub w pokojach chorych Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - środa, godz. 15.15.
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie, godz. 15.00.
 • Msza Święta do Miłosierdzia Bożego - piątek,   godz. 15.15.
 • Biblioteka dla Chorych i Pracowników czynna jest codziennie po każdej Mszy Świętej.
 • Księża Kapelani - kontakt:
 • 601 419 903
 • lub 12
 • 64 68 327

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Tel. 12 64 68 349
Adres e-mail :
ewojtas@rydygierkrakow.pl

mgr Ewa Wojtas

PRZYJĘCIE DO SZPITALA
Przyjęcie do szpitala odbywa się w dwóch trybach : 

I. Przyjęcie w Trybie Planowym

Planowe przyjęcie odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu przez lekarza odpowiedniego oddziału, za pośrednictwem :

Biuro Przyjęć Planowych 
(Hol główny, poziom 0)
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 14:30.
12 64 68 986  

Pacjent zgłasza się do przyjęcia z wymaganymi dokumentami: 

 • skierowanie na hospitalizację, wydane przez lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) lub Oddziału Ratunkowego bądź innego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). (Wyjątek stanowi Oddział Onkologii i Chemioterapii gdzie nie jest wymagane skierowanie).
 • badania wymagane przez oddział przy przyjęciu planowym, o których pacjent zostaje powiadomiony w trakcie kwalifikacji do przyjęcia.
 • dokument tożsamości - ze zdjęciem i numerem PESEL (dla obcokrajowców - paszport).
 • dokument ubezpieczeniowy potwierdzający uprawnienia do bezpłatnej opieki medycznej.

W Biurze Przyjęć Planowych Pacjent otrzymuje opaskę identyfikacyjną. 

Pacjent zostaje skierowany do przebieralni/magazynu odzieży. 

W przypadku pozostawienia rzeczy w magazynie szpitala, zostają one spisane i spakowane, a rzeczy wartościowe zostają umieszczone w depozycie rzeczy wartościowych zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą.  

Pacjent zostaje skierowany do oddziału, gdzie Pielęgniarka zaprowadza go na salę, wskazuje łóżko i udziela dalszych instrukcji.

II. Przyjęcie w Trybie Nieplanowym

Pacjent znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia przyjmowany jest do szpitala w Trybie Nieplanowym na Oddziale Ratunkowym (poziom -0, oznakowane wejście do SOR lub korzystając z wejścia głównego - na lewo od holu windowego). Po wykonaniu niezbędnych badań, lekarz Oddziału Ratunkowego kieruje Pacjenta na hospitalizację w trybie nagłym.

Oddział Ratunkowy : Tel. 12 64 68 800

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Kopie dokumentacji medycznej można uzyskać w Dziale Koordynacji Opieki (po wcześniejszym złożeniu wniosku) w pokoju numer 266 (poziom 1, obok Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej).

Czas realizacji - 2 TYGODNIE.

Składanie wniosków i odbiór dokumentacji codziennie
w godzinach 8:00 - 14:00.

TELEFON KONTAKTOWY
12 64 68 166

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. (z późn. zm.) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, za udostępnienie dokumentacji medycznej, Szpital pobiera opłaty wg poniższych danych:  

 • 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej   =  9,00zł
 • 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej       = 0,30zł
 • 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za udostępnienie dokumentacji medycznej tworzonej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w postaci: błony RTG, płyty CD/DVD z przeglądarką film lub z płytą DICOMDIR, na informatycznym nośniku danych.   = 1,80zł

Powyższe stawki wyliczone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 12 luty 2018r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia
w czwartym kwartale 2017r.