Dział Planowania i Analiz 

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

p.o. Kierownika Działu Planowania i Analiz
mgr Elżbieta Szelest

Tel.  12 64 68 464

Tel.  12 64 68 557