Dział Prawny

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. prawnych.

Radca Prawny-Koordynator

mec. Marek Pasiński

12 646 8 267