Dział (Sekcja) Finansowo-Księgowy 

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Kierownik

Anna Drobniak

Tel. 12 64 68 716


Sekcja Księgowości

Tel.  12 64 68 303 

Tel.  12 64 68 216, 204, 208, 253