Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Kierownik Działu
mec Jarosław Lech
tel. 12 64 68 510
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Szpital jest wieloprofilowym i wysokospecjalistycznym podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w praktycznie wszystkich rodzajach świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny w tym realizacji zadań dydaktycznych i badawczych z zakresu ochrony zdrowia w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Szpital uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu kadr medycznych poprzez organizację między innymi :

 

W przypadku pytań proszę o kontakt z :

Sekcją Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 8 352 lub 355 (Pn.-Pt. w godzinach 7.30-15.05)