Kancelaria Tajna. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, Stanowisko ds. OC

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

mgr Stanisław Cichosz

Tel.  12 64 68 451