Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci

Komunikat z dn. 18 grudnia 2017 r.

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste przekazanie na ręce Prezesa Wojciecha Szafrańskiego przez Marszałka Województwa Małopolskiego Wojciecha Kozaka podpisanej umowy o dofinansowanie projektu pn. „Małopolskie Centrum Leczenia i Rehabilitacji Oparzeń oraz Chirurgii Plastycznej i Replantacyjnej wraz z Oddziałem Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci”. Inwestycja uzyska wsparcie finansowe w wysokości 21,6 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 12 Infrastruktura Społeczna, Działania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałania 12.1.2 Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.

Celem projektu jest poprawa dostępności oraz jakości wysokospecjalistycznych świadczeń stacjonarnych i ambulatoryjnych w zakresie leczenia oparzeń, chirurgii plastycznej i replantacyjnej dla dorosłych oraz rozszerzenie skali opieki na małoletnich pacjentów. Projekt oddziaływał będzie na obszary wczesnego ograniczenia i eliminacji schorzeń mogących skutkować trwałą niepełnosprawnością (m.in. korekcje wad wrodzonych twarzoczaszki, jamy ustnej, gardła oraz kończyn u dzieci, leczenie anomalii powłok ciała, rekonstrukcje pourazowe kości, tkanek, nerwów i ścięgien, operacyjne leczenie mikrocji z niedorozwojem ucha środkowego) oraz przywracaniu sprawności utraconej w wyniku zdarzeń nagłych czy działania czynników zewnętrznych (leczenie ciężkich oparzeń i powikłań pooparzeniowych u dzieci i dorosłych, replantacje pourazowe, w tym po amputacjach kończyn, leczenie chorych z urazami części twarzowej czaszki współistniejącymi z obrażeniami wielonarządowymi). Ponadto projekt w istotny sposób poprawi zaplecze leczenia stanów przednowotworowych i nowotworów skóry (ze szczególną lokalizacją na twarzy); pozwoli poprawiać i przywracać jakość życia chorym onkologicznie oraz okaleczonym w wyniku wad i następstw urazów (operacje rekonstrukcyjne i plastyczne).

W ramach projektu powstanie nowa siedziba Małopolskiego Centrum Oparzeniowo-Plastycznego (budynek 3-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej ok. 3 290 m2) połączona komunikacyjnie z budynkiem głównym szpitala, w tym z Centralnym Blokiem Operacyjnym i Centralną Sterylizatornią. Obiekt mieścić będzie m.in. oddziały Oparzeń i Chirurgii Plastycznej Dorosłych, Oddział Chirurgii Plastycznej Dzieci wraz ze wzmożonym nadzorem nad dziećmi oparzonymi, Pracownię Fizjoterapii Oparzeń. Integralnym elementem zaplecza będą Blok Operacyjny Oparzeniowo-Plastyczny, Sale zabiegowe, Gabinety Konsultacyjne, zaplecze administracyjne, socjalne, sanitarne. Bezpieczeństwo najmłodszym pacjentom zapewni dodatkowo 4-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej dla Dzieci. Projekt obejmie także zakup wysokospecjalistycznego sprzętu
i wyposażenia medycznego.

Małopolski ośrodek będzie zapleczem specjalistycznej opieki chirurgicznej nad pacjentami oparzonymi oraz wymagającymi replantacji w skali województwa i Polski południowej. 

Wartość projektu 27,62 mln zł

w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 21,69 mln zł