O Szpitalu Rydygiera...

W strukturze szpitala znajdują się 22 oddziały, Szpitalny Oddział Ratunkowy, Blok Operacyjny, Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim, Zakład Diagnostyki Obrazowej i Laboratoryjnej, Zakład Rehabilitacji i ośrodki dzienne: rehabilitacji i onkologii, Pracownia Endoskopowa, Komora Hiperbaryczna, Apteka, 25 poradni przyszpitalnych, Podstawowa Opieka Zdrowotna w Krakowie i Kocmyrzowie Luborzycy oraz Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna.

W Szpitalu pracuje wykwalifikowana kadra pracownicza – ponad 1280 pracowników. W oddziałach zatrudnienie lekarzy wynosi 270 etatów, natomiast pielęgniarek i położnych 550 etatów.

Szpital dysponuje niemal 800 łóżkami szpitalnymi (638 łóżek szpitalnych na Oddziałach, 150 łóżek w ZOD w Makowie Podhalańskim), a w ciągu roku w placówce hospitalizowanych jest około 33,5 tys. pacjentów. 

Opieką ambulatoryjną objętych jest ponad 140 tys. pacjentów rocznie. Ponadto Szpital udziela rocznie średnio ponad 23 tys. porad na SOR, a w opiece ambulatoryjnej POZ pozostaje populacja ponad 8,5 tys. pacjentów, którym rocznie udzielane są średnio ponad 30 tys. porad.