Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „3” 

SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
tel. 12 64 68 634
e-mail: oon-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  • Dyżurka lekarska dzienna : 12 646 8 285, 335, 181
  • Dyżurka lekarska nocna : 12 646 8 121
  • Punkt Pielęgniarski : 12 646 8 734
O nas

Oddział zajmuje się leczeniem systemowym nowotworów litych. Leczenie to prowadzone jest zarówno w oddziale stacjonarnym (chemioterapia cytostatyczna, leczenie celowane, leczenie objawowe powikłań po chemioterapii), jak również w ramach Pododdziału Dziennego (chemioterapia cytostatyczna, leczenie celowane). W Oddziale realizowany jest kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie chemioterapii, programów lekowych i chemioterapii niestandardowej.

W ramach Pododdziału Dziennego  realizowany jest kontrakt z zakresu chemioterapii jednodniowej, programów lekowych i chemioterapii niestandardowej. Integralną częścią Oddziału jest Poradnia prowadząca regularne kontrole pacjentów po zakończonym leczeniu, konsultacje chorych z innych jednostek służby zdrowia oraz niektóre formy leczenia (hormonoterapia, leczenie celowane, chemioterapia doustana).

Kadra kierownicza

Ordynator Oddziału: dr n. med. Piotr Koralewski

KONTAKT :
tel. 12 64 68 634
e-mail: pkoralewski@rydygierkrakow.pl

Pielęgniarka Oddziałowa: Marzena Chrzanowska

KONTAKT:
tel. 12 64 68 433
e-mail: och-piel-oddz@rydygierkrakow.pl