Oddział Psychiatrii

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „3”

SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
tel. 12 64 68 733, FAX. 12 64 68 125
e-mail: ops-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  • Dyżurka lekarska dzienna : 12 -
  • Dyżurka lekarska nocna : 12 -
  • Punkt Pielęgniarski : 12 -

O nas
Oddział zajmuje się leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi w pełnym zakresie diagnostycznym. Ściśle współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego i Poradnią Leczenia Uzależnień tworząc wspólnie Centrum Zdrowia Psychicznego. Ostre dyżury psychiatryczne są pełnione całodobowo, przez 7 dni w tygodniu. Oddział pełni też rolę zaplecza konsultacyjnego dla wszystkich innych oddziałów szpitala i Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. W oparciu o zespół psychologów i psychoterapeutów oraz zasady społeczności terapeutycznej, realizowany jest w Oddziale nowoczesny, zintegrowany program zajęć terapeutycznych składający się z: psychoterapii indywidualnej i grupowej (grupy otwarte, krótkoterminowe), psychoedukacji pacjentów i ich rodzin, spotkań rodzinnych, terapii zajęciowej (zajęcia plastyczne, rękodzieło, klub filmowy, muzykoterapia), spotkań społeczności terapeutycznej, zajęć relaksacyjnych, psychorysunku, choreoterapii, zajęć ruchowych (ping-pong), spacerów, wycieczek i wielu innych.

Kadra kierownicza

Ordynator Oddziału lek. med. Andrzej Grymek

KONTAKT

tel.  12 64 68 783
Adres e-mail : agrymek@rydygierkrakow.pl

Pielęgniarka Oddziałowa piel. dypl. Dorota Bujak

KONTAKT

tel. 12 64 68 384
Adres e-mail : ops-piel-oddz@rydygierkrakow.pl