Oddział Ratunkowy

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0”

SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
tel. 12 64 68 680
e-mail: sor-sekretariat@rydygierkrakow.pl


 • Dyżurka lekarska dzienna : 12 646 8 274, 528
 • Dyżurka lekarska nocna : -
 • Punkt Pielęgniarski : 12 646 8 800, 468
  O nas

  Rolą Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest wstępna diagnostyka i podjęcie leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych chorego. Świadczenia medycyny ratunkowej realizowane są z zachowaniem zasady wczesnego reagowania w stanach zagrożenia życia, czyli udzielenia specjalistycznej pomocy w możliwe najkrótszym czasie od wystąpienia zdarzenia krytycznego (tzw. zasada „złotej godziny”). Z punktu widzenia interwencji podejmowanych w stosunku do pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia najistotniejszymi „odcinkami” traktu ratowniczego są: obszar resuscytacyjno – zabiegowy i wstępnej intensywnej terapii realizujący podstawowy zakres wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów i zatruć oraz procedury wstępnej intensywnej terapii, w tym m.in. monitorowanie i podtrzymywanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej, prowadzenie resuscytacji płynowej ; obszar terapii natychmiastowej – praca personelu medycznego skupia się na zaopatrywaniu diagnostyczno-chirurgicznym i leczeniu chirurgicznym chorych ;  obszar obserwacji w oparciu o nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną prowadzone są tutaj procedury monitoringu i stabilizacji czynności życiowych pacjentów, w tym m.in. monitorowanie rytmu serca i oddechu, nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi, monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny, monitorowanie temperatury powierzchniowej i głębokiej, stosowanie biernej tlenoterapii, prowadzenie infuzji dożylnych. W ramach zrealizowanego projektu dokonano kompleksowej modernizacji zaplecza lokalowego oraz zakupiono m.in. następującą aparaturę medyczną: respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, aparaty EKG, RTG, USG, puls oksymetry, aparaty do znieczulenia.

  Kadra kierownicza

  Ordynator SOR lek. med. Małgorzata Gwiazda

  KONTAKT 

  tel.: 12 64 68 909
  Adres e-mail : mgwiazda@rydygierkrakow.pl

  Pielęgniarka Koordynująca Jolanta Sokołowska

  KONTAKT
  tel.: 12 64 68 772
  Adres e-mail : sor-piel-oddz@rydygierkrakow.pl