Praca

Prosimy przy składaniu dokumentów aplikacyjnych o wypełnienie w/wym.oświadczenia i dołączenie go do dokumentów.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662)”.

Informujemy, że Administratorem danych jest Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826), os. Złotej Jesieni 1 . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Aktualne oferty pracy


Data publikacji ogłoszenia

Stanowisko

Opis stanowiska

Kontakt

20.03.2018

Pracownik Działu Infrastruktury Szpitalnej - Specjalista ds. utrzymania obiektu w Dziale Infrastruktury Szpitalnej

 

Wymagania :

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Znajomość zagadnień z branży budowlanej, w tym instalacji elektrycznych,
 • Znajomość obsługi komputera,
 • Znajomość programu AutoCAD,
 • Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
 •  Dyspozycyjność, elastyczność, obowiązkowość,
 • Chęć i łatwość uczenia się,
 • Otwartość na nowe wyzwania i pracę w zespole.

Oferujemy:

 • Ambitne środowisko pracy
 • Możliwość zdobycia nowych kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na Dziennik Podawczy Szpitala z dopiskiem „Pracownik Działu Infrastruktury Szpitalnej lub na adres e-mail :
org-1@rydygierkrakow.pl.

16.03.2018

Lekarz do pracy na Oddziale Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji.

Wymagania : Specjalizacja z toksykologii klinicznej lub chorób wewnętrznych lub w trakcie z w/wym. specjalizacji, jak również osób które chciałyby specjalizować z w/wym. specjalizacji.

Dr n. med. Tomasz Gawlikowski, Ordynator Oddziału, tel. 12 64 68 985, e-mail : togawlik@gmail.com

15.01.2018

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • 5 letnie doświadczenie
  w pracy z pacjentami,
 •  bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 •  wysoka kultura osobista,
 • zdolności komunikacyjne
  i interpersonalne.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na Dziennik Podawczy Szpitala z dopiskiem „Pełnomocnik ds. praw pacjenta” lub na adres e-mail : jlech@rydyierkrakow.pl

 

02.01.2018

Technik ds. utrzymania sprzętu
i wyposażenia medycznego

Oczekiwania:

 • wykształcenie min. średnie techniczne, o kierunku elektronicznym, lub elektrycznym,
  posiadanie uprawnień SEP min. 1kV,
 • pożądane cechy osobowości:

- dokładność,

- kultura osobista,

- rzetelność,

- umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 •  umowę o pracę,
 • stabilne warunki zatrudnienia,
 •  możliwość zdobycia nowych kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na Dziennik Podawczy Szpitala z dopiskiem „Dział Aparatury Medycznej” lub na adres e-mail : srog@rydyierkrakow.pl

 

30.11.2017

Specjalista ds. utrzymania obiektu - Specjalista ds. inwestycji i remontów w Dziale Infrastruktury Szpitalnej

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne
 • Doświadczenie w branży ogólnobudowlanej / sanitarnej
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Dyspozycyjność, elastyczność, obowiązkowość
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Otwartość na nowe wyzwania i pracę w zespole

Dział ZZL

org-1@rydygierkrakow.pl

18.10.2017

Pielęgniarka do pracy w Poradni Lekarza Rodzinnego (POZ) ze specjalizacją z medycyny rodzinnej lub środowiskowej,

-

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości, dr n med. Zofia Foryś : tel. 12 646 84 02, zforys@rydygierkrakow.pl

18.10.2017

Pielęgniarka do pracy w Ośrodku Zwalczania Zakażeń Szpitalnych ze specjalizacją z epidemiologii.

-

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości, dr n med. Zofia Foryś : tel. 12 646 84 02, zforys@rydygierkrakow.pl

9.06.2017

Pielęgniarka Anestezjologiczna do Zespołu Anestezjologów na Bloku Operacyjnym

Minimalne wymagania : 

Kurs z pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości, dr n med. Zofia Foryś : tel. 12 646 84 02, zforys@rydygierkrakow.pl

16.05.2017

Pielęgniarka na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym 

 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości, dr n med. Zofia Foryś : tel. 12 646 84 02, zforys@rydygierkrakow.pl