Praca

Prosimy przy składaniu dokumentów aplikacyjnych o wypełnienie w/wym.oświadczenia i dołączenie go do dokumentów.


Aktualne oferty pracy

Data publikacji ogłoszenia

Stanowisko

Opis stanowiska

Kontakt

15.11.2018

Położna

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe w zawodzie położnej
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu

Dodatkowo oceniane atuty:

 • Doświadczenie zawodowe minimum 2-lata
 • Doświadczenie zawodowe w pracy w trakcie porodowym 
 • Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne przydatne w oddziale ginekologii i położnictwa

Kontakt: Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości  Szpitala Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. , tel. 12 64 68 402

 

06.09.2018

Technik audiometrii

Wykonywanie badań audiometrii oraz VNG

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Pielęgniarką Oddziałową Oddziału Otolaryngologii p. Haliną Polito :

tel. 12 64 68 410 lub e-mail :

ool-sekretariat@rydygierkrakow.pl

06.09.2018

Pracownik Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych – Rejestratorka medyczna

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • bezpośrednia obsługa pacjenta NFZ
 • telefoniczna obsługa pacjenta NFZ
 • rejestrowanie terminów wizyt
 • udzielanie informacji pacjentom związanych z planowaną terapią
 • obsługa systemów informatycznych
 • administrowanie dokumentacją

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenie minimum średnie
 • komunikatywności
 • kultury osobistej
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • umiejętności pracy w zespole
 • łatwości uczenia się i przyswajania nowych umiejętności
 • dokładności i umiejętności planowania
 • znajomości obsługi komputera
 • miłego usposobienia

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail : zps-kierownik@rydygierkrakow.pl

Lub telefonicznie : tel. 12 64 68 479

04.09.2018

Rekrutacja została zakończona.

 

Pracownik Biura Obsługi Pacjenta Komercyjnego
w Dziale Komercji, Marketingu i Komunikacji Korporacyjnej - Pracownik Administracji / Marketingu i Rejestracji Medycznej

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • bezpośrednia obsługa pacjenta
 • telefoniczna obsługa pacjenta w ramach usługi Call Center
 • rejestrowanie terminów wizyt
 • udzielanie informacji pacjentom związanych z planowaną terapią
 • obsługa systemów informatycznych
 • administrowanie dokumentacją
 • przygotowywanie dokumentów administracyjnych i księgowych
 • praca w systemie dwuzmianowym (7.30-15.05 / 10.30-18.00)

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenie minimum średnie
 • komunikatywności
 • kultury osobistej
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych
 • umiejętności pracy w zespole
 • łatwości uczenia się i przyswajania nowych umiejętności
 • dokładności i umiejętności planowania
 • doświadczenia w obsłudze klienta/pacjenta oraz pracy na infolinii - będzie dodatkowym atutem
 • znajomości obsługi komputera
 • mile widziana znajomość języka angielskiego
 • miłego usposobienia

W zamian za to oferujemy:

 • stanowisko : rejestratorka / statystka medyczna / inspektor / specjalista
 • rozpoczęcie zatrudnienia: sierpień 2018
 • wymiar zatrudnienia : pełen etat
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie oraz zgranym zespole
 • miłą atmosferę pracy
 • pakiet socjalny (grupowe ubezpieczenia na życie, ekwiwalent za wczasy, pożyczki remontowe oraz okolicznościowe/zapomogi)
 • system motywacyjny/ premiowy
 • wynagrodzenie - część stała (2200-2400 brutto) i zmienna
 • umowę o pracę (z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie ofert na adres e-mail : morzel@rydygierkrakow.pl

 

10.08.2018

Lekarz do pracy na Oddziale Okulistyki /Poradni

·         Wymagania : Specjalista w zakresie okulistyki lub z ukończoną rezydenturą.

·         Oferujemy:

Elastyczne warunki zatrudnienia

Godziny pracy do uzgodnienia

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Ordynatorem Oddziału Okulistyki  nr tel. 12 64 68 332

 

09.08.2018

Lekarz do pracy na Oddziale Kardiologii
i Chorób Wewnętrznych

·         Wymagania : Specjalizacja z kardiologii lub w trakcie z w/wym. specjalizacji, jak również osób które chciałyby specjalizować z w/wym. specjalizacji.

Lek.  med. Piotr Bogacki, Ordynator Oddziału, tel. 12 64 68 717, e-mail : oka-sekretariat@rydygierkrakow.pl

09.08.2018

Lekarz do pracy na Oddziale Toksykologii
i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji.

·         Wymagania : Specjalizacja z toksykologii klinicznej lub chorób wewnętrznych lub w trakcie z w/wym. specjalizacji, jak również osób które chciałyby specjalizować z w/wym. specjalizacji.

Dr n. med. Tomasz Gawlikowski, Ordynator Oddziału, tel. 12 64 68 985, e-mail : togawlik@gmail.com

23.08.2018

Kierownik Działu Planowania i Analiz

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie analiz finansowych dla poszczególnych obszarów w Spółce,
 • uczestnictwo w ocenie efektywności inwestycji w kontekście Instrumentów Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i montażu finansowym przedsięwzięcia,
 • prognozowanie wyników finansowych,
 • tworzenie prezentacji wyników,
 • analiza raportów zarządczych,
 • bieżąca analiza kosztów w celu ich optymalizacji i efektywnego wykorzystania środków finansowych.

Wymagania:

 • wykształcenie - wyższe ekonomiczne,
 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość MS Excel i MS PowerPoint,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • dyspozycyjność, elastyczność, obowiązkowość,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • otwartość na nowe wyzwania i pracę w zespole.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • ambitne środowisko pracy,
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na Dziennik Podawczy Szpitala z dopiskiem „Kierownik Działu Planowania i Analiz lub na adres e-mail :
org-1@rydygierkrakow.pl.

4.07.2018

Rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Infrastruktury Szpitalnej została zakończona.

Kierownik Działu Infrastruktury

Główne zadania osoby na tym stanowisku:

 • Kierowanie pracą podległych pracowników w celu zapewnienia ciągłej technicznej sprawności obiektów i infrastruktury szpitala, oraz nieprzerwanych dostaw mediów.
 • Przeglądy urządzeń technicznych, w tym współpraca z Urzędem Dozoru Technicznego oraz innymi instytucjami nadzorująco-kontrolnymi.
 • Prowadzenie dokumentacji dot. Sanepidu w tym bieżąca realizacja i kontrola zaleceń pokontrolnych obiektów szpitalnych.
 • Nadzór nad prawidłowa eksploatacją sieci elektrycznych, agregatorowni, dźwigów, urządzeń wentylacyjnych, itp.
 • Organizacja inwestycji dotyczących obiektów oraz infrastruktury.
 • Nadzór na prawidłową realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
 • Sporządzanie rocznych planów remontowo – budowlanych oraz zakupowych
  i inwestycyjnych.
 • Przygotowywanie materiałów do przetargów związanych z zakresem działalności Działu.
 • Przygotowywanie planów funkcjonalno-użytkowych zamierzeń inwestycyjnych.
 • Organizacja odbiorów i przekazywania do użytkowania obiektów nowych
  i modernizowanych.
 • Nadzór nad realizacją umów z podmiotami zewnętrznymi oraz zadaniami realizowanymi przez Dział Infrastruktury.
 • Planowanie i rozliczanie budżetu Działu Infrastruktury.

 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie techniczne (preferowane: budownictwo, energetyka, itp.).
 • Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania obiektami i/lub infrastrukturą, lub alternatywnie doświadczenie w organizacji budowlanych procesów inwestycyjnych w zespołach realizujących/nadzorujących inwestycje budowlane kubaturowe.
 • Praktyczne umiejętności sporządzania planów funkcjonalno-użytkowych zamierzeń inwestycyjnych.
 • Praktyczne umiejętności i doświadczenie w realizacji inwestycji w systemie „zaprojektuj – wybuduj”.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na Dziennik Podawczy Szpitala z dopiskiem „Kierownik Działu Infrastruktury Szpitalnej lub na adres e-mail :
org-1@rydygierkrakow.pl.

02.07.2018

Rekrutacja została zakończona.

 

Specjalista w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi

 

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • prowadzenie dokumentacji pracowników, w tym zawieranie umów o pracę, sporządzanie świadectw pracy, prowadzenie akt osobowych pracowników, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Spółki,
 • opracowywanie zestawień i symulacji dla potrzeb instytucji zewnętrznych
  m.in. ZUS, GUS,
 • udział w bieżących projektach Działu

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia wyższego (mile widziane w obszarze HR),
 • minimum 3-letniego stażu pracy w HR,
 • znajomości przepisów prawa pracy oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania,
 • wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia i prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • praktycznej znajomości i obsługi komputera: MS Office, Program Płatnik,
 • bardzo dobrej organizacji pracy oraz umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i wykonywania obowiązków,
 • komunikatywności, kultury osobistej,
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętności pracy
  w zespole.

W zamian za to oferujemy:

 • stanowisko : Specjalista
 • umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia : pełen etat
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie oraz zgranym zespole.

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. (12) 646 8510 Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

20.03.2018

Pracownik Działu Infrastruktury Szpitalnej - Specjalista ds. utrzymania obiektu w Dziale Infrastruktury Szpitalnej

 

·         Wymagania :
Wykształcenie wyższe techniczne,

·         Znajomość zagadnień z branży budowlanej, w tym instalacji elektrycznych,

·         Znajomość obsługi komputera,

·         Znajomość programu AutoCAD,

·         Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,

·         Dyspozycyjność, elastyczność, obowiązkowość,

·         Chęć i łatwość uczenia się,

·         Otwartość na nowe wyzwania i pracę w zespole.

Oferujemy:

 • Ambitne środowisko pracy
 • Możliwość zdobycia nowych kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert na Dziennik Podawczy Szpitala z dopiskiem „Pracownik Działu Infrastruktury Szpitalnej lub na adres e-mail :
org-1@rydygierkrakow.pl.

16.03.2018

Lekarz do pracy na Oddziale Toksykologii
i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji.

·         Wymagania : Specjalizacja z toksykologii klinicznej lub chorób wewnętrznych lub w trakcie z w/wym. specjalizacji, jak również osób które chciałyby specjalizować z w/wym. specjalizacji.

Dr n. med. Tomasz Gawlikowski, Ordynator Oddziału, tel. 12 64 68 985, e-mail : togawlik@gmail.com

15.01.2018

Pełnomocnik ds. praw pacjenta

·         wykształcenie wyższe prawnicze,

·         5 letnie doświadczenie
w pracy z pacjentami,

·         bardzo dobra znajomość ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

·         wysoka kultura osobista,

·         zdolności komunikacyjne
i interpersonalne.

Osoby zainteresowane prosimy
o składanie ofert na Dziennik Podawczy Szpitala z dopiskiem „Pełnomocnik ds. praw pacjenta” lub na adres e-mail :

jlech@rydyierkrakow.pl

 

02.01.2018

Technik ds. utrzymania sprzętu
i wyposażenia medycznego

Oczekiwania:

·         wykształcenie min. średnie techniczne, o kierunku elektronicznym, lub elektrycznym,

·         posiadanie uprawnień SEP min. 1kV,

·         pożądane cechy osobowości:

- dokładność,

- kultura osobista,

- rzetelność,

- umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

·         umowę o pracę,

·         stabilne warunki zatrudnienia,

·         możliwość zdobycia nowych kwalifikacji.

Osoby zainteresowane prosimy
o składanie ofert na Dziennik Podawczy Szpitala z dopiskiem „Dział Aparatury Medycznej” lub na adres e-mail :

srog@rydyierkrakow.pl

 

30.11.2017

Specjalista ds. utrzymania obiektu - Specjalista ds. inwestycji i remontów w Dziale Infrastruktury Szpitalnej

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne
 • Doświadczenie w branży ogólnobudowlanej / sanitarnej
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Biegła znajomość obsługi komputera
 • Dyspozycyjność, elastyczność, obowiązkowość
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Otwartość na nowe wyzwania i pracę w zespole

Dział ZZL

org-1@rydygierkrakow.pl

18.10.2017

Pielęgniarka do pracy w Poradni Lekarza Rodzinnego (POZ) ze specjalizacją z medycyny rodzinnej lub środowiskowej,

-

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości, dr n med. Zofia Foryś : tel. 12 646 84 02, zforys@rydygierkrakow.pl

18.10.2017

Pielęgniarka do pracy w Ośrodku Zwalczania Zakażeń Szpitalnych ze specjalizacją z epidemiologii.

-

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości, dr n med. Zofia Foryś : tel. 12 646 84 02, zforys@rydygierkrakow.pl

9.06.2017

Pielęgniarka Anestezjologiczna do Zespołu Anestezjologów na Bloku Operacyjnym

Minimalne wymagania : 

Kurs z pielęgniarstwa anestezjologicznego.

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości, dr n med. Zofia Foryś : tel. 12 646 84 02, zforys@rydygierkrakow.pl

16.05.2017

Pielęgniarka na Oddziale Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym 

 

Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Jakości, dr n med. Zofia Foryś : tel. 12 646 84 02, zforys@rydygierkrakow.pl

07.03.2016

Rekrutacja została zakończona.

 

Inspektor w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Do Twoich obowiązków będzie należało:

 • prowadzenie dokumentacji pracowników, w tym akt osobowych, ewidencji czasu pracy,
 • opracowywanie zestawień i symulacji dla potrzeb instytucji zewnętrznych np. ZUS, GUS,
 • archiwizowanie dokumentacji pracowniczej,
 • prowadzenie praktyk studenckich oraz zawieranie umów wolontarystycznych

Oczekujemy od Ciebie:

 • wykształcenia minimum średnie i znajomość prowadzenia prac administracyjnych,
 • komunikatywności,
 • kultury osobistej,
 • umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • łatwości uczenia się i przyswajania nowych umiejętności,
 • znajomości obsługi komputera.

W zamian za to oferujemy:

 • stanowisko : Inspektor
 • umowa na zastępstwo osoby nieobecnej (z możliwością przedłużenia umowy o pracę)
 • wymiar zatrudnienia : pełen etat
 • pracę w prężnie rozwijającej się firmie oraz zgranym zespole.

 

Kontakt

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. (12) 646 8510 Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 


Konkursy na stanowiska

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.06.2018

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :


16.07.2018

Unieważnienie konkursu

 

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.06.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

16.07.2018

Unieważnienie konkursu

 

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.06.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Radioterapii

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

16.07.2018

Unieważnienie konkursu

 

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.06.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Psychiatrii

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

16.07.2018

Unieważnienie konkursu

 

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.07.2018

Konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.07.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Chorób Wewnętrznych

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.07.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Radioterapii

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.07.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Psychiatrii

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.07.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.07.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Dermatologii

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.07.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.07.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Okulistyki

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.07.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :

Data publikacji konkursu

Stanowisko

Kontakt

19.07.2018

Konkurs na stanowisko Pielęgniarski Oddziałowej Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Sekcja Zarządzania Zasobami Ludzkimi : tel. 12 64 68 355,

e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Pliki do pobrania :