Fundusze europejskie

Kraków, 27.09.2018r.

Miło nam poinformować, że w dniu 25 września br. po blisko 9 miesiącach prac modernizacyjnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. uroczyście otwarto pomieszczenia Oddziałów oraz Gabinetów Konsultacyjnych świadczących opiekę w zakresie ginekologii, położnictwa oraz neonatologii.  

Projekt pn. „Uruchomienie Małopolskiego Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet” zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 oraz przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Prace budowlano-modernizacyjne wraz z rozbudową objęły powierzchnię ponad 2,4 tys. m², na której mieścić się będą m.in. oddziały Ginekologii z Ginekologią Onkologiczną, Położnictwa oraz Neonatologii, dysponujące łącznie liczbą 54 łóżek szpitalnych. 

W wyniku realizacji projektu uzyskano nową jakość w zakresie standardu pomieszczeń jak też wyposażenia poszczególnych obszarów opieki nad matką
i dzieckiem. Oddziały dysponować będą pokojami 1 i 2 osobowymi z łazienką.
W części położniczej przygotowano 3 sale do porodów rodzinnych z zapleczem
w postaci sali wzmożonego nadzoru po porodach powikłanych oraz pokojem rodzinnym. Dla poprawy komfortu rodzących kobiet 1 salę porodową wyposażono
w wannę do immersji wodnej, drugą w koło porodowe. Matki z dziećmi przebywać będą w pokojach w systemie rooming-in wyposażonych w podgrzewane stanowiska do pielęgnacji i kąpieli noworodka. Część zabiegowa oddziału dysponować będzie
2 salami operacyjnymi (do cięć cesarskich oraz fetoskopii) z zapleczem w postaci sali wybudzeń. W oddziale zapewniony będzie stały dostęp do ciągłego monitoringu KTG oraz diagnostyki USG. Każda z sal porodowych oraz sala cięć cesarskich posiadać będzie stanowisko do resuscytacji noworodka zapewniające bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych komplikacji z dzieckiem tuż po porodzie.

W części neonatologicznej przygotowano pełne zaplecze do opieki nad noworodkami, również tymi, które wymagają wzmożonego nadzoru oraz wysokospecjalistycznej aparatury medycznej. W sali intensywnej opieki noworodka utworzono 5 stanowisk a w sali opieki pośredniej 6 miejsc wyposażonych w sprzęt umożliwiający leczenie noworodków niedojrzałych, z zaburzeniami adaptacyjnymi bądź wymagających wsparcia krążeniowo-oddechowego. Respiratory najnowszej generacji, inkubatory hybrydowe, nowoczesne resuscytatory oraz kardiomonitory stanowią odpowiedź na potrzeby najbardziej wymagających małych pacjentów, zgodną z najnowocześniejszymi standardami opieki neonatologicznej. Dodatkowo oddział dysponował będzie inkubatorem transportowym umożliwiającym przewiezienie chorego noworodka z sali operacyjnej bądź sali porodowej w warunkach maksymalnego komfortu cieplnego i tlenowego. W obrębie oddziału znajdzie się również w pełni wyposażony pokój laktacyjny. 

Realizacja projektu to nie tylko poprawa standardu pomieszczeń ale przede wszystkim rozszerzona - a w kilku obszarach - innowacyjna oferta medyczna oddziałów. W obszarze opieki ginekologicznej prowadzona będzie poszerzona diagnostyka i leczenie niepłodności z wykorzystaniem m.in. metody laparoskopowej plastyki jajowodów w połączeniu z inseminacją domaciczną nasienia męskiego. Opieka nad ciążą powikłaną wzbogacona zostanie o metodę diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej płodu (fetoskopia), z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury endoskopowej. W sytuacjach niepomyślnej diagnostyki związanej
z urodzeniem dziecka nieuleczalnie chorego, zapewnione będzie kompleksowe - deficytowe w Małopolsce - wsparcie (również psychologiczne), w ramach współpracy oddziałów z hospicjum perinatalnym. W nowo zmodernizowanych pomieszczeniach kompleksowo diagnozowane i leczone (zachowawczo i operacyjne) będą także pacjentki z problemami uroginekologicznymi takimi jak wysiłkowe nietrzymanie moczu oraz zaburzenia statyki narządu rodnego. Istotnej poprawie ulegnie także zaplecze diagnostyki i operacyjnego leczenia chorób nowotworowych układu moczopłciowego, co przy wykorzystaniu istniejącego potencjału szpitala w zakresie leczenia onkologicznego (chirurgia onkologiczna, onkologia kliniczna, hematologia, radioterapia z brachyterapią) pozwoli na kompleksową opiekę nad pacjentkami
z chorobą nowotworową w jednej lokalizacji.

 

Mamy nadzieję, że projekt istotnie wpłynie na wzmocnienie rozwoju regionu poprzez utrzymanie pozytywnych trendów demograficznych (wzrost wskaźnika dzietności
i liczby zdrowych urodzeń, obniżenie śmiertelności urodzeniowej i okołoporodowej), podniesienie komfortu życia kobiet z problemami uroginekologicznymi oraz ograniczenie śmiertelności z powodu zbyt późno wykrytej choroby nowotworowej układu moczopłciowego.

 

Wartość inwestycji 15,75 mln zł,

w tym środki z Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 12,00 mln zł,

środki z budżetu Województwa Małopolskiego 0,75 mln zł,

środki własne Szpitala 3,00 mln zł.