USŁUGI HOTELOWE

Szpital dysponuje dla zainteresowanych osób nowoczesną bazą hotelową oferującą pobyty w związku z leczeniem ambulatoryjnym w Szpitalu lub towarzyszenie osobie pozostającej w leczeniu szpitalnym oraz pobyty komercyjne.


CENNIK :

  • Pobyt komercyjny dla osób z zewnątrz Szpitala – 120,00 zł brutto (w tym 8 % VAT),
  • Pobyt w związku z leczeniem ambulatoryjnym - 60,00 zł brutto (w tym 8 % VAT).

REZERWACJA POKOJU

 

nr tel. 12 64 68 649    |  rezerwacja i informacja telefoniczna