Wskazania ostre

 • zatrucie tlenkiem węgla,

 • methemoglobinemia,

 • oparzenia II’>10% u dzieci, III’>20% u dorosłych,

 • zatorowość powietrzna lub gazowa,

 • choroba dekompresyjna,

 • ostre niedokrwienie tkanek miękkich,

 • urazy mięśniowo-szkieletowe,

 • zespoły zmiażdżeniowe,

 • złamania otwarte,

 • martwicze zakażenia tkanek miękkich (beztlenowe i mieszane),

 • nagła głuchota.

Powrót do zakładki Ośrodek Terapii Hiperbarycznej