Przebieg badań

Pierwszym krokiem jest ustalenie terminu badania na prawo jazdy poprzez kontakt z Biurem Obsługi Pacjenta Komercyjnego, telefonicznie pod numerem telefonu 12 646 8 649, 12 646 8 128, 12 646 8 167.

 • Zapisujemy na konkretną godzinę. Na całą wizytę zarezerwuj sobie około 20-30 minut. Natomiast samo badanie przeważnie udaje się wykonać znacznie szybciej.

Przygotowanie do badania


Badanie nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy być wyspanym i nie wolno znajdować się pod wpływem środków odurzających.


Co ze sobą zabrać?

   • Dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL (dowód osobisty, paszport, kartę pobytu).
   • 200 złotych (w budynku Szpitala znajduje się bankomat, oraz terminal płatniczy)
   • Okulary lub soczewki w przypadku wady wzroku (badanie odbędzie się w szkłach korekcyjnych)
   • Aparat słuchowy w przypadku osób z wadami słuchu
   • Stare prawo jazdy, przy przedłużaniu terminu ważności.
    W przypadku braku tego dokumentu, ustal rok w którym było wydane po raz pierwszy.
   • Dokumentację medyczną o ile jest w posiadaniu np.:
    • wyniki badań laboratoryjnych, EKG, EEG, RTG itp.
    • osoby przewlekle chorujące, wydane przez lekarza prowadzącego aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
    • inną ważną dokumentację medyczną (jeśli badany przebywał w szpitalu, doznał poważnego urazu) lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.


   Przebieg badania na prawo jazdy


   W pierwszej kolejności trzeba będzie wypełnić:

   • oświadczenie dotyczącego stanu zdrowia- wzór

   • nagłówek karty badania lekarskiego - wzór

   W przypadku podania w dokumentach adresu zamieszkania, zamiast zameldowania, urzędy mogą wymagać dostarczenia dokumentów potwierdzających zamieszkanie pod tym adresem.


   Po badaniu kierowcy   Badania do Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)

   Zgłaszasz się do właściwego wydziału komunikacji:

   • z uzyskanym orzeczeniem lekarskim
   • jednym zdjęciem (wymogi tutaj).
   • wnioskiem o wydanie prawa jazdy.
   • dokumentem tożsamości.

   Urzędnik wyda Ci bezpłatnie Numer PKK:

   Profil Kandydata na Kierowcę


   Czym jest PKK i kto go potrzebuje?


   Od dnia 19.01.2013 r. przed przystąpieniem do kursu prawa jazdy, niezależnie od wybranej kategorii, każdy kandydat na kierowcę musi wyrobić tzw. nr PKK – Profil Kandydata na Kierowcę.

   Numer PKK wyrabia się

   w Wydziale Komunikacji


   Jeżeli zgłosisz się do Urzędu względem miejsca zameldowania, urząd ma dwa dni na wystawienie PKK, jednak najczęściej wydaje go od ręki. Możesz też załatwić sprawę w urzędzie względem miejsca zamieszkania, ale w takiej sytuacji urzędy często żądają potwierdzenia zamieszkiwania pod wskazanym adresem, a cała procedura może trwać dłużej. Urzędnik sprawdzi czy dana osoba może przystąpić do kursu, czy np. nie został wydany zakaz kierowania pojazdem. Wydanie numeru PKK jest bezpłatne.

   Wymagane dokumenty możesz też wysłać do urzędu pocztą, a odpowiedź też otrzymasz pocztą, oczywiście czas otrzymania PKK się wydłuży.

   Niezbędne dokumenty

   do wyrobienia nr PKK

   • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania danym rodzajem pojazdu, możesz zrobić u naszego lekarza, terminy wizyt : 12 646 8 649, 12 646 8 128, 12 646 8 167.
   • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport, lub karta pobytu)
   • kolorowe zdjęcie o wymiarach 35×45 mm. dokładne wymagania tutaj 
   • wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy, pobierz i wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie.
   • osoby które nie ukończyły 18 lat muszą mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych podpisaną w obecności urzędnika druk
   • wiza, karta stałego pobytu w przypadku Obcokrajowców (pobyt w Polsce minimum 185 dni w danym roku kalendarzowym)
   • ksero dotychczasowego prawa jazdy — jeśli masz już prawo jazdy i chcesz uzyskać uprawnienie na kolejną kategorię
   • w przypadku kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

   Numer PKK trzeba przekazać

   do szkoły jazdy

   Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć uzyskany numer trzeba przedstawić w szkole jazdy. Szkoła musi pobrać elektronicznie PKK i zgłosić rozpoczęcie kursu do starostwa. Procedura jak uzyskać prawo jazdy.

   Zapisanie się na egzamin państwowy

   w WORD

   Na podstawie numeru PKK zapiszesz się na egzamin państwowy w WORD.

   • do 2 dni jeżeli urząd musi sprawdzić Twoje dane
   • od 1 do 2 miesięcy jeżeli Twoja sytuacja wymaga postępowania wyjaśniającego

   Przedłużenie terminowego prawa jazdy

   Procedura w urzędzie jak wyżej, dodatkowo przedkładasz stare prawo jazdy, a nowe otrzymasz:

   • do 9 dni roboczych w sprawach nie wymagających zbierania dowodów, informacji, lub wyjaśnień
   • do 1-2 miesięcy w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego

   W urzędzie przygotuj się na opłatę 100,50zł. za wydanie nowego prawa jazdy.

   Co jeszcze warto wiedzieć?

   • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo jazdy może być wydane maksymalnie na 15 lat.
   • Osoby niepełnoletnie starające się o prawo jazdy kat. B:
    • mogą wykonać badania na prawo jazdy przed ukończeniem 17 lat i 9 miesięcy, podczas badania rodzic lub opiekun prawny nie jest wymagany.
    • po numer PKK do Wydziału Komunikacji muszą pójść z opiekunem prawnym, który wyrazi zgodę na udział w kursie prawa jazdy.
    • nie mogą rozpocząć kursu prawa jazdy kat. B, przed ukończeniem 17 lat i 9 miesięcy, to samo dotyczy wyrobienia numeru PKK.
   • Jeżeli wyjeżdżasz poza UE, przy okazji wizyty w urzędzie warto uzyskać międzynarodowe prawo jazdy (koszt 35,50zł.), Jak je uzyskać i komu może być potrzebne, informacje tutaj
   • Nasi lekarze nie mogą wykonywać pierwszych badań po zatrzymaniu prawa jazdy w związku z kierowaniem pojazdami pod wpływem alkoholu. Jeżeli będą to kolejne badania, zapraszamy do nas.

   UWAGA !

   W przypadku osób leczących się na cukrzycę lub padaczkę konieczne będzie przedłożenie:

   • karty konsultacji diabetologicznej (dla osób z cukrzycą), wystawionej przez prowadzącego lekarza diabetologa
   • karty konsultacji neurologicznej (dla osób z epilepsją), wystawionej przez prowadzącego lekarza neurologa

   W czasie badania lekarz orzecznik dokonuje oceny stanu zdrowia:

   • narządu wzroku;
   • narządu słuchu i równowagi;
   • układu ruchu;
   • układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;
   • układu nerwowego, w tym padaczki;
   • obturacyjnego bezdechu podczas snu;
   • czynności nerek;
   • cukrzycy;
   • stanu psychicznego;
   • objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;
   • objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;
   • stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;
   • innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

   Przeprowadza wywiad z badanym, na tej podstawie wypełniając dokumenty.

   Nie są przeprowadzane żadne próby wysiłkowe ani badania z naruszeniem ciągłości tkanek.

   W przypadku stwierdzenia poważnej wady wzroku lub innej choroby o potencjalnie ciężkim przebiegu, lekarz może skierować badanego na wizytę specjalistyczną – w takim przypadku badanie zostanie dokończone dopiero, kiedy badany dostarczy dodatkową dokumentację medyczną. Opłata za badanie pobrana będzie podczas ostatniej wizyty.

   Po zakończeniu badania lekarz wydaje orzeczenie (z tym orzeczeniem zgłaszasz się do Wydziału Komunikacji) podając w nim ewentualne kody ograniczeń, które oznaczają np. możliwość prowadzenia pojazdów w okularach lub soczewkach kod 01.06 (z kodami możesz zapoznać się PONIŻEJ)

   Kody i subkody ograniczeń

   KODY i SUBKODY OGRANICZEŃ
   W PRAWIE JAZDY

   Wykonując badania lekarskie dla kierowców warto zwrócić uwagę na znaczenie kodów i subkodów wprowadzających ograniczenia w korzystaniu z uprawnień prawa jazdy.

   1. 01 – wymagana korekta lub ochrona wzroku:
    • 01.01 – okulary,
    • 01.02 – soczewka(i) kontaktowa(e),
    • 01.05 – przepaska na oko,
    • 01,06 – okulary lub soczewki kontaktowe,
    • 01.07 – indywidualna korekta lub ochrona wzroku;
   2. 02 – wymagana korekta słuchu lub wspomaganie komunikacji;
   3. 03 – wymagane protezy lub szyny ortopedyczne kończyn:
    • 03.01 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny górnej,
    • 03.02 – proteza lub szyna ortopedyczna kończyny dolnej;
   4. 10 – wymagane modyfikacje w układzie zmiany biegów:
    • 10.02 – bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla prawa jazdy kategorii AM, A1, A2 i A),
    • 10.04 – zmodyfikowana dźwignia zmiany biegów;
   5. 15 – wymagana modyfikacja sprzęgła:
    • 15.01 – zmodyfikowany pedał sprzęgła,
    • 15.02 – sprzęgło sterowane ręcznie,
    • 15.03 – sprzęgło automatyczne,
    • 15.04 – składany lub odkręcany pedał sprzęgła za przegrodą;
   6. 20 – wymagane modyfikacje w układzie hamulcowym:
    • 20.01 – zmodyfikowany pedał hamulca,
    • 20.03 – pedał hamulca dostosowany do obsługi lewą stopą,
    • 20.04 – pedał hamulca pod całą stopę,
    • 20.05 – wychylny pedał hamulca,
    • 20.06 – ręcznie sterowany hamulec roboczy,
    • 20.07 – możliwość efektywnego użycia pedału hamulca z określoną siłą … N (np. 20.07 (300N)),
    • 20.09 – zmodyfikowany hamulec postojowy,
    • 20.12 – składany lub odkręcany pedał hamulca za przegrodą,
    • 20.13 – hamulec obsługiwany kolanem,
    • 20.14 – elektrycznie sterowany hamulec roboczy;
   7. 25 – wymagane modyfikacje w układzie przyspieszenia:
    • 25.01 – zmodyfikowany pedał przyspieszenia,
    • 25.03 – wychylny pedał przyspieszenia,
    • 25.04 – przyspieszenie sterowane ręcznie,
    • 25.05 – przyspieszenie sterowane kolanem,
    • 25.06 – serwoprzyspieszacz (w tym elektroniczny, pneumatyczny),
    • 25.08 – pedał przyspieszenia po lewej stronie,
    • 25.09 – składany lub odkręcany pedał przyspieszenia za przegrodą;
   8. 31 – wymagane modyfikacje pedałów:
    • 31.01 – pedały równoległe,
    • 31.02 – pedały na tym samym lub prawie na tym samym poziomie,
    • 31.03 – składane lub odkręcane pedały hamowania i przyspieszenia,
    • 31.04 – wypiętrzona podłoga;
   9. 32 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania i przyspieszenia:
    • 32.01 – obsługa układów przyspieszenia i hamowania jedną ręką,
    • 32.02 – obsługa układów przyspieszenia i hamowania z użyciem zewnętrznego wspomagania;
   10. 33 – wymagane wspólne modyfikacje układów hamowania, przyspieszenia i kierowania:
    • 33.01 – obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania jedną ręką,
    • 33.02 – obsługa układów przyspieszenia, hamowania i kierowania z użyciem zewnętrznego wspomagania dwoma rękami;
    • 35 – wymagane modyfikacje urządzeń sterowania (przełączniki świateł, wycieraczki szyby przedniej, spryskiwacz, sygnał dźwiękowy, kierunkowskazy):
    • 35.02 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów (w tym gałek, dźwigni),
    • 35.03 – urządzenia sterowania obsługiwane lewą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,
    • 35.04 – urządzenia sterowania obsługiwane prawą ręką bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów,
    • 35.05 – urządzenia sterowania obsługiwane bez konieczności puszczenia kierownicy i akcesoriów ze wspólnymi mechanizmami hamowania i przyspieszenia;
   11. 40 – wymagane modyfikacje w układzie kierowniczym:
    • 40.01 – zwykły układ kierowniczy ze wspomaganiem,
    • 40.05 – zmodyfikowana kierownica (grubszy lub cieńszy przekrój koła kierownicy, kierownica o mniejszej średnicy),
    • 40.06 – wychylne koło kierownicy,
    • 40.09 – kierowanie nożne,
    • 40.11 – gałka na kierownicy,
    • 40.14 – alternatywny układ kierowania obsługiwany jedną ręką (ramieniem),
    • 40.15 – alternatywny układ kierowania obsługiwany rękoma (ramionami);
   12. 42 – wymagane modyfikacje lusterka wstecznego (lusterek) lub urządzeń widzenia wstecznego:
    • 42.01 – zmodyfikowane zewnętrzne lusterko prawe lub lewe albo zmodyfikowane urządzenie widzenia wstecznego,
    • 42.03 – dodatkowe wewnętrzne lusterko lub inne urządzenie, pozwalające na obserwację ruchu,
    • 42.05 – lusterko lub inne urządzenie do obserwacji martwych pól;
   13. 43 – wymagane modyfikacje fotela kierowcy:
    • 43.01 – fotel kierowcy podwyższony dla dobrej wysokości obserwacyjnej, w normalnej odległości od kierownicy i pedałów,
    • 43.02 – fotel kierowcy dostosowany do kształtu ciała,
    • 43.03 – fotel kierowcy z oparciem bocznym stabilizującym pozycję,
    • 43.04 – fotel kierowcy z podłokietnikiem,
    • 43.06 – zmodyfikowany pas bezpieczeństwa,
    • 43.07 – pas bezpieczeństwa szelkowy;
   14. 44 – wymagane modyfikacje motocykli i motorowerów (obowiązkowe stosowanie subkodów):
    • 44.01 – hamulec z pojedynczym sterowaniem,
    • 44.02 – zmodyfikowany hamulec ręczny,
    • 44.03 – zmodyfikowany hamulec nożny,
    • 44.04 – zmodyfikowana rączka przyspieszenia,
    • 44.08 – wysokość siedzenia pozwalająca kierowcy na oparcie dwóch stóp na ziemi jednocześnie w pozycji siedzącej i zachowanie równowagi motocykla podczas zatrzymania i postoju,
    • 44.09 – maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca ręcznego …. N (np. 44.09 (140N)),
    • 44.10 – maksymalna siła pozwalająca na uruchomienie hamulca nożnego …. N (np. 44.10 (240N)),
    • 44.11 – zmodyfikowany podnóżek,
    • 44.12 – zmodyfikowany uchwyt kierownicy;
   15. 45 – wyłącznie motocykle z wózkiem bocznym;
   16. 46 – wyłącznie pojazdy trójkołowe;
   17. 47 – ograniczenie do pojazdów mających więcej niż dwa koła, które nie wymagają utrzymywania równowagi przez kierowcę w czasie uruchamiania, zatrzymywania i postoju;
   18. 50 – dla określonego pojazdu lub nadwozia (numer identyfikacyjny pojazdu, VIN);
   19. 61 – jazda w godzinach dziennych (od świtu do zmierzchu);
   20. 62 – jazda tylko w promieniu … km od miejsca zamieszkania posiadacza prawa jazdy albo w obrębie miasta/regionu (np. 62.nazwa miasta/regionu albo 62. ……. km);
   21. 63 – jazda bez pasażerów;
   22. 64 – jazda z prędkością nie większą niż ……… km/h;
   23. 65 – jazda tylko w towarzystwie osoby posiadającej prawo jazdy co najmniej tej samej kategorii;
   24. 66 – bez prawa ciągnięcia przyczepy;
   25. 67 – bez prawa jazdy po autostradach;
   26. 68 – zakaz spożywania alkoholu;
   27. 69 – jazda tylko pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową zgodnie z normą przenoszącą normę EN 50436;
   28. 70 – wymiana prawa jazdy numer … wydanego przez … (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 70.0123456789.NL);
   29. 71 – wtórnik prawa jazdy numer … wydanego przez … (wyróżnik UE/ONZ w przypadku państwa trzeciego, np. 71.987654321.HR);
   30. 73 – wyłącznie dla pojazdów kategorii B z silnikiem, typów czterokołowych (B1);
   31. 78 – wyłącznie pojazdy bez pedału sprzęgła (albo dźwigni ręcznej dla kategorii AM, A1, A2 i A);
   32. 79 (…) – ograniczenie do pojazdów, które spełniają wymogi specyfikacji wskazanej w nawiasach – kod stosuje się wyłącznie w przypadku przeniesienia ograniczeń z wymienianego prawa jazdy wydanego za granicą:
    • 79.01 – wyłącznie dla pojazdów dwukołowych z wózkiem bocznym lub bez,
    • 79.02 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych lub czterokołowych kategorii AM,
    • 79.03 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych,
    • 79.04 – wyłącznie dla pojazdów trójkołowych z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 750 kg,
    • 79.05 – motocykl kategorii A1 o stosunku mocy do masy przekraczającym 0,1 kW/kg,
    • 79.06 – pojazd kategorii B+E, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy przekracza 3500 kg;
   33. 80 – wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A typu trójkołowego, w wieku poniżej 24 lat;
   34. 81 – wyłącznie dla posiadaczy prawa jazdy upoważniającego do prowadzenia pojazdów kategorii A, typu motocykl dwukołowy, w wieku poniżej 21 lat;
   35. 95 – potwierdzenie posiadania świadectwa kwalifikacji zawodowej;
   36. 96 – pojazdy kategorii B łączone z przyczepą, której dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita takiego zestawu pojazdów przekracza 3500 kg, ale nie przekracza 4250 kg;
   37. 97 – nie posiada uprawnień do prowadzenia pojazdów kategorii C1 objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz. Urz. UE L 60 z 28.02.2014, str. 1); badania lekarskie dla kierowców.
   38. 101 – wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu;
   39. 102 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii C bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
   40. 103 – wymiana uzyskanego przed dniem 1 lipca 1999 r. prawa jazdy kategorii D bez posiadania kategorii B prawa jazdy;
   41. 104 – wymiana prawa jazdy kategorii M z ograniczeniem do kierowania tylko pojazdami wolnobieżnymi;
   42. 105 – wymiana prawa jazdy kategorii trolejbusowej z ograniczeniem do kierowania tylko trolejbusami;
   43. 106 – zakaz w zakresie kategorii B prawa jazdy przy posiadaniu kategorii C1, C, D1 lub D prawa jazdy;
   44. 107 – wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia;
   110 – posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii A1, A2 i A.

   Strona główna