Przyszpitalne Centra Medyczne stanowią kompleksową ofertę usług świadczonych w ramach lecznictwa szpitalnego jak i ambulatoryjnego.

W wyniku dokonanych przekształceń pragniemy Państwu zaprezentować funkcjonujące w ramach struktury Szpitala - Centra Medyczne powołane do realizacji zadań obejmujących strategię Spółki ukierunkowaną na zwiększenie dostępności do świadczeń w zakresie rehabilitacji, zdrowia psychicznego, leczenia ran, oparzeń oraz radioonkologii.