BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „-1”

Sekretariat
tel. 12 64 68 206
Adres e-mail : cst-kierownik@rydygierkrakow.pl  


Kierownik
Bożena Kątniak
tel. 12 64 68 206
Adres e-mail : bkatniak@rydygierkrakow.pl