Kontakt

Contact

Mgr Marta Błach-Burek

Pełnomocnik Zarządu ds. Badań Klinicznych / Clinical Trial Board Representative

e-mail: badaniakliniczne@rydygierkrakow.pl

e-mail:  mblachburek@rydygierkrakow.pl

Nr tel. /  Phone: + 48  (12) 646 82 51

Nr tel. /  Phone: +48 727 797 022