BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Kierownik Laboratorium

mgr Bożena Wcisło - Wach

Specjalista II st. diagnostyki laboratoryjnej

tel. 12 64 68 603

e-mail: bwach@rydygierkrakow.pl

Sekretariat

Tel/fax. 12 64 68 603

Adres e-mail : zdl-sekretariat@rydygierkrakow.pl12 64 68 803     |   laboratorium


Informujemy o możliwości przeglądania wyników badań laboratoryjnych on-line przez Pacjentów komercyjnych.

Wyniki prezentowane są w formie do przeglądu. 

Do korzystania z Serwisu niezbędne są :

  • zainstalowana przeglądarka stron www (zalecane: FireFox lub Opera),
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • oprogramowanie umożliwiające przeglądanie plików w formie pdf (np. Acrobat Reader).

O chęci korzystania z Serwisu Pacjent powinien poinformować Punkt Rejestracji ZDL i podpisać stosowną zgodę.

Wyniki są dostępne na stronie https://kl144.elaborat.marcel.pl/

Laboratorium posiada akredytację Centrum Monitorowania Jakości i certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 27001:2013 oraz certyfikaty uczestnictwa w krajowych i międzynarodowych systemach jakości badań laboratoryjnych.

REJESTRACJA

tel.  12 64 68 803

PUNKT POBORU MATERIAŁU
tel. 12 64 68 408
Pobierania materiału znajdują się na I piętrze.

PRACOWNIA DYŻURNA
tel. 12 64 68 455

PRACOWNIA MIKROBIOLOGII
tel.  12 64 68 462

Dzieciom do lat 7 materiał do badań pobierany jest w godzinach 730 - 1400 od poniedziałku do piątku.

Punkt Pobierania Materiału czynny jest w soboty w godzinach 730– 1030, ostatni pacjent do pobrania krwi na badania przyjmowany jest z godziny 1000.

Rejestracja pacjentów ambulatoryjnych czynna jest w dni robocze w godzinach 7.00 – 14.25. Punkt Pobierania Materiału do badań czynny jest w dni robocze w godz. 7.00 – 14.25.

Badanie cytologii ginekologicznej oraz wymaz z pochwy i kanału szyjki macicy w kierunku badań mikrobiologicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 8 - 11.30. Wymaz z cewki moczowej z powierzonego materiału od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 - 13.00.

Istnieje możliwość płatności kartą.

Metody pobierania krwi:

  • system próżniowy - pobieranie krwi z żyły                                   
  • mikro metoda - pobieranie krwi z palca

Mocz do badania przyjmowany jest w dni wolne od pracy bezpośrednio w Pracowni Dyżurnej. Oprócz testu paskowego wykonywana jest mikroskopowa ocena osadu moczu. Wynik badania dostępny w czasie 1 do 2 godzin. 

Wyniki większości badań dostępne w dniu pobrania lub dostarczenia materiału.