Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. realizuje Szybką Terapię Onkologiczną w ramach Pakietu Onkologicznego Ministerstwa Zdrowia.

Nasz Ośrodek ma wieloletnie doświadczenie w opiece nad Pacjentami onkologicznymi.

Posiadamy szeroką bazę diagnostyczną w zakresie nowotworów: przewodu pokarmowego, głowy i szyi, skóry, piersi, płuc, mózgu, urologii, ginekologii, hematologii, narządów ruchu oraz zapewniamy możliwość kompleksowego leczenia (chirurgia onkologiczna, chemioterapia, radioterapia, hormonoterapia).

  • Nadzór nad realizacją Pakietu Onkologicznego w tut. Szpitalu sprawują koordynatorzy ds. pacjenta onkologicznego. Do głównych zadań koordynatorów należą:
  • Udzielanie pacjentowi informacji na wszystkich etapach związanych z diagnostyką i leczeniem onkologicznym
  • Bieżąca współpraca z personelem medycznym w zakresie realizacji świadczeń dot. pakietu onkologicznego oraz działem odpowiedzialnym za rozliczania świadczeń dot. pakietu onkologicznego do NFZ
  • Koordynacja terminowości wszystkich etapów szybkiej ścieżki onkologicznej
  • Dbałość o kompletność dokumentacji związanej z kartą DILO
  • Uczestnictwo w konsyliach onkologicznych
  • Koordynowanie realizacji planu leczenia onkologicznego ustalonego podczas konsylium
  • Wykonywanie innych zadań związanych z procesem diagnostyczno-leczniczym w zakresie informacyjnym, organizacyjnym oraz administracyjnych w ramach świadczeń związanych z kartą DILO

Kontakt: 12 646 89 16