BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „2”

Kierownik

mgr inż. Stanisław Róg

Tel.  12 64 68 127 

Tel.  12 64 68 551 i/lub 8365.