BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „2”

Rafał Strachota

Kierownik Działu Infrastruktury Szpitalnej

Tel.  12 64 68 354