Dział Koordynacji Opieki
Tel. 12 64 68 166

Kierownik Działu Koordynacji Opieki
mgr Joanna Osolińska     
Tel. 12 64 68 081
Adres e-mail : dko-kierownik@rydygierkrakow.pl

Pomoc socjalna

Pomoc w uzyskaniu wsparcia socjalnego można uzyskać w Dziale Koordynacji Opieki : Pok. nr 100 (11 piętro). Czynne:

 • codziennie w godzinach 7:30 - 15:00,
KONTAKT TELEFONICZNY

12 64 68 616

Wspieranie rodziny >

DIETETYCY SZPITALA

Zapraszają do współpracy osoby, którym zależy na właściwym odżywianiu. Oferują fachowa i rzetelną pomoc, we wszystkich jednostkach chorobowych. Zapewniają przygotowanie indywidualnych materiałów dietetycznych.

Główny Dietetyk Szpitala

mgr Bernarda Kozioł

Tel.: 12 64 68 112

Adres e-mail: dko_gl_diet@rydygierkrakow.pl

OPIEKA DUSZPASTERSKA

Kaplica Matki Bożej Bolesnej znajduje się na II piętrze. 

Msze Święte:

 • Od poniedziałku do soboty - godz. 15.15.
 • Niedziele i Święta - godz. 10.15, 15.30.
 • Spowiedź Święta - 20 minut przed każdą Mszą Świętą lub w pokojach chorych Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - środa, godz. 15.15.
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego - codziennie, godz. 15.00.
 • Msza Święta do Miłosierdzia Bożego - piątek,   godz. 15.15.
 • Biblioteka dla Chorych i Pracowników czynna jest codziennie po każdej Mszy Świętej.
 • Księża Kapelani - kontakt:
 • 601 419 903
 • lub 12
 • 64 68 327

PEŁNOMOCNIK DS. PRAW PACJENTA

Tel. 12 64 68 349
Adres e-mail :
ewojtas@rydygierkrakow.pl

mgr Ewa Wojtas

PRZYJĘCIE DO SZPITALA
Przyjęcie do szpitala odbywa się w dwóch trybach : 

I. Przyjęcie w Trybie Planowym

Planowe przyjęcie odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu przez lekarza odpowiedniego oddziału, za pośrednictwem :

Biuro Przyjęć Planowych 
(Hol główny, poziom 0)
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 - 15:05
/ niedziela 11:00-14:00, tel. 12 64 68 986  

Pacjent zgłasza się do przyjęcia z wymaganymi dokumentami: 

 • e-skierowanie na hospitalizację, wydane przez lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) lub Oddziału Ratunkowego bądź innego lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). (Wyjątek stanowi Oddział Onkologii i Chemioterapii gdzie nie jest wymagane skierowanie).
 • badania wymagane przez oddział przy przyjęciu planowym, o których pacjent zostaje powiadomiony w trakcie kwalifikacji do przyjęcia.
 • dokument tożsamości - ze zdjęciem i numerem PESEL (dla obcokrajowców - paszport).

W Biurze Przyjęć Planowych Pacjent otrzymuje opaskę identyfikacyjną. 

Pacjent zostaje skierowany do przebieralni/magazynu odzieży. 

W przypadku pozostawienia rzeczy w magazynie szpitala, zostają one spisane i spakowane, a rzeczy wartościowe zostają umieszczone w depozycie rzeczy wartościowych zgodnie z obowiązującą w szpitalu procedurą.  

Pacjent zostaje skierowany do oddziału, gdzie Pielęgniarka zaprowadza go na salę, wskazuje łóżko i udziela dalszych instrukcji.

II. Przyjęcie w Trybie Nieplanowym

Pacjent znajdujący się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia przyjmowany jest do szpitala w Trybie Nieplanowym na Oddziale Ratunkowym (poziom -0, oznakowane wejście do SOR lub korzystając z wejścia głównego - na lewo od holu windowego). Po wykonaniu niezbędnych badań, lekarz Oddziału Ratunkowego kieruje Pacjenta na hospitalizację w trybie nagłym.

Oddział Ratunkowy : Tel. 12 64 68 800

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej można składać w Dziale Koordynacji Opieki poziom 0 - Hall Główny Szpitala od pon - pt w godzinach 8:00-14:00, całodobowo na Oddziałach Szpitala, za pośrednictwem poczty lub e-mail (dko-kierownik@rydygierkrakow.pl).


Odbiór dokumentacji medycznej odbywa się w Dziale Koordynacji Opieki poziom 0 - Hall Główny Szpitala od pon - pt w godzinach 08:00-14:00.

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. (z późn. zm.) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, za udostępnienie dokumentacji medycznej,
Szpital pobiera opłaty wg poniższych danych:

Z dniem 4 maja 2019r. weszły w życie przepisy wprowadzające zmiany w ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Tj. Dz.U. z 2017 poz 1318 z późn zm.)

Zgodnie z tym, z dniem 4 maja 2019r. Szpital nie pobiera opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wnioskowanej przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, po raz pierwszy w żądanym zakresie. Sporządzenie dokumentacji medycznej wykonywane jest w formie wyciągu, kopii lub wydruku oraz na informatycznym nośniku danych (badania diagnostyki obrazowej).  

Każda kolejna kopia dokumentacji wymaga opłaty zgodnie z cennikiem:

 • 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej   =  10,33zł
 • 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej       = 0,36zł
 • 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale za udostępnienie dokumentacji medycznej tworzonej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w postaci: błony RTG, płyty CD/DVD z przeglądarką film lub z płytą DICOMDIR, na informatycznym nośniku danych.   = 2,07zł
      Powyższe stawki wyliczone na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia

w trzecim kwartale 2020r.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

1) pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie,

2) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Agencji Badań Medycznych.

TELEFON KONTAKTOWY
12 64 68 166