BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Kierownik Działu Planowania i Analiz
mgr Krzysztof Piwowarski

Tel.  12 64 68 464

Tel.  12 64 68 557