BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Kierownik Działu - Główny Księgowy

Anna Drobniak

Tel. 12 64 68 716