BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Kierownik Działu
mec Jarosław Lech
tel. 12 64 68 510
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl

Szpital jest wieloprofilowym i wysokospecjalistycznym podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń zdrowotnych w praktycznie wszystkich rodzajach świadczeń kontraktowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.


Szpital uczestniczy w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny w tym realizacji zadań dydaktycznych i badawczych z zakresu ochrony zdrowia w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

Szpital uczestniczy w kształceniu i doskonaleniu kadr medycznych poprzez organizację między innymi :

Więcej informacji w powyższych tematach pod nr 12 646 8 376

Kontakt z Działem Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail:
org-1@rydygierkrakow.pl

tel. 12 646 8 352 lub 355 lub 376
(Pn.-Pt. w godzinach 7.30-15.00)