BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Kierownik

mgr inż. Sylwia Walas

Tel.  12 64 68 563

Tel.  12 64 68 436

Tel.  12 64 68 188, 722