BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „2”

p.o. Kierownika

mgr Arkadiusz Sorys

Tel.  12 64 68 207

Tel.  12 64 68 210, 109