BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Główny Księgowy - Kierownik Działu Finansowo-Księgowego

Anna Drobniak
tel. 12 64 68 716
e-mail: adrobniak@rydygierkrakow.pl