BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych / Główny Księgowy

Anna Drobniak
tel. 12 64 68 716
e-mail: adrobniak@rydygierkrakow.pl