Gotowość do szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników podmiotów leczniczych - Etap 0. Realizowane przez Szpital Specjalistyczny im. Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
UWAGA: Zgłoszenia przyjmujemy do 14 stycznia 2021r.

Więcej informacji


Zgłoszenie poniższe zostanie wysłane do systemu NFZ i będzie podstawą do wystawienia skierowania na szczepienie przez NFZ.

Etap 0: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W ramach szczepień pracowników sektora ochrony zdrowia możliwość zaszczepienia się otrzymają osoby m.in. wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami objęci zostaną również pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów
leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych.

Osoby, które nie skorzystają z możliwości zapisu na listy priorytetowe szczepień (aktualnie medycy) będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.