akredytacje akredytacje projekty ue małopolska bip

Praktyki zawodowe, zajęcia praktyczne i inne formy kształcenia praktycznego

Doktoranci, Studenci i inne osoby uczące się, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego Dyrektora pionu i Kierownika właściwej komórki organizacyjnej oraz na podstawie udzielonego upoważnienia Prezesa Zarządu Spółki mogą w Szpitalu Rydygiera prowadzić badania naukowe.

Z osobami prowadzącymi badania odpłatne zawiera się dodatkowo odrębną umowę, a nadzór nad ich przebiegiem sprawuje Ordynator / Kierownik właściwej komórki organizacyjnej.

Kontakt

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 8 376
pn.-pt. w godz. 7.30-15.05

Dokumenty do pobrania

Upoważnienie – badania naukowe

Oświadczenie – badania naukowe

Podanie – badania naukowe

Niezbędne dokumenty :

  • podanie w sprawie przeprowadzania badań naukowych,
  • skierowanie z Uczelni / Jednostki naukowej / badawczej w sprawie wglądu w dokumentację medyczną Pacjentów oraz jej wykorzystanie do zbierania informacji, w drodze przeprowadzania wywiadów, badań ankietowych, badań naukowych i innych,
  • zaświadczenie z Uczelni / Jednostki Kierującej o statusie osoby kierowanej do przeprowadzania badań

Komplet dokumentów należy kierować do Prezesa Zarządu Spółki poprzez Dziennik Podawczy Szpitala (Ip.).

Ważne informacje :

Wgląd w dokumentację medyczną oraz jej wykorzystanie możliwe są wyłącznie pod warunkiem utajnienia nazwisk i innych danych, umożliwiających identyfikację Pacjentów. Wgląd w dokumentację odbywa się na wniosek Uczelni.

Skip to content