Sitemap: http://www.szpitalrydygier.pl/sitemap.xml User-agent: * Crawl-Delay: 300

O nas

Oddziały Szpitalne

Zespół Przyszpitalnych Poradni Specjalistycznych

Poradnia Lekarza Rodzinnego (POZ)

Jednostki szpitalne (Zakłady, Pracownie)

Specjalistyczna diagnostyka

Usługi odpłatne Szpital Rydygiera w Krakowie

Ogłoszenia

Praca / Kariera

Kontakt

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Bezpłatna Kolonoskopia Kraków, Kolonoskopia, Bezpłatna kolonoskopia

Badania kliniczne

Bezpłatne badania profilaktyczne

Programy lekowe

O Szpitalu Rydygiera...

Centrum prasowe

Oddział Ratunkowy

Fundusze europejskie

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym

Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Oddział Chirurgii Szczękowo – Twarzowej (kliniczny)

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział Dermatologii

Oddział Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną

Oddział Hematologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Dziennym

Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Oddział Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej / Oddział Oparzeń

Oddział Neonatologii

Oddział Neurologii i Udarów Mózgu z Pododdziałem Udarów Mózgu

Oddział Otolaryngologii

Oddział Okulistyki

Oddział Psychiatrii

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Oddział Toksykologii i Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Detoksykacji

Oddział Urologii

Oddział Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Oddział Radioterapii

Oddział Dzienny dla Pacjentów ze Stwardnieniem Rozsianym i po Alloplastyce Stawów Biodrowych i Kolanowych

Zasady przyjęć do poradni

Wizyta w poradni

Harmonogram czasu pracy poradni

Poradnia Dermatologii i Wenerologii

Poradnia Neurologii

Poradnia Stwardnienia Rozsianego

Poradnia Leczenia Oparzeń i Ran Przewlekłych / Poradnia Chirurgii Plastycznej

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Poradnia Hematologiczna

Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Poradnia Rehabilitacyjna

Poradnia Kardiologiczna i Chorób Wewnętrznych

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

Poradnia Okulistyki

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Onkologii Klinicznej

Poradnia Chirurgii Ogólnej

Poradnia Proktologiczna

Poradnia Ortopedii i Neuroortopedii / Poradnia Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Poradnia Urologii

Poradnia Logopedii

Poradnia Neonatologii

Poradnia Toksykologii i Chorób Wewnętrznych

Poradnia Leczenia Uzależnień

Poradnia Medycyny Pracy

Poradnia Radioterapii

Przychodnia Lekarska w Kocmyrzowie-Luborzycy

Apteka Szpitalna

Blok Operacyjny

Ośrodek Zwalczania Zakażeń Szpitalnych

Dział Koordynacji Opieki

Centralna Sterylizatornia

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej

Zakład Endoskopii - Bezpłatne badania kolonoskopowe

Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki (MCRR)

Zakład Rehabilitacji

Zakład Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim

Diagnostyka laboratoryjna

Zakład Transfuzjologii

Patomorfologia

Diagnostyka obrazowa

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej

Usługi hotelowe i opiekuńczo-lecznicze

Dziennik Podawczy

Sekretariat Zarządu i Dyrekcji

Dział Prawny

Główny Księgowy

Pełnomocnik Zarządu ds. Akredytacji i ISO

Kancelaria Tajna. Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, Stanowisko ds. OC

Pion Administracyjny

Pion Ekonomiczno-Finansowy

Pion Techniczny