Specjalizacja w dziedzinie psychologii klinicznej 2020-2024

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie informuje, że zakończone zostało postępowanie kwalifikacyjne na specjalizację w dziedzinie psychologii klinicznej. Zgodnie z Ustawą o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinie mających zastosowanie w ochronie zdrowia z dnia 24 lutego 2017 r. Szpital ma trzy miesiące na rozpoczęcie specjalizacji od momentu zakończenia naboru.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do szkolenia w Szpitalu Rydygiera do końca lutego zostaną poinformowane drogą mailową o terminie zebrania organizacyjnego, szczegółach realizacji specjalizacji i kosztach. Informujemy, że szkolenie teoretyczne będzie się odbywać w weekendy (piątek po południu, sobota, niedziela lub sobota, niedziela).

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 501 413 710 (mgr Halina Świtalska).


Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Serdecznie zapraszamy do otwartej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Krakowie - Nowej Hucie przy Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

Poradnia jest obecnie jedyną Placówką świadczącą kompleksową opiekę psychologiczno-psychiatryczną w ramach umowy NFZ na terenie Nowej Huty. Świadczy swoje kompleksowe usługi dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. W jej ramach oferuje zarówno diagnostykę, jak i opiekę psychologiczną, a także konsultacje psychiatryczne. Ma dostęp do bazy laboratoryjnej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy - nr rejestracji do Poradni to: +48 12 646 83 79


Procedura przekazania pacjenta z SOR do POZ

Zarząd Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. , na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (DZ.U. z 2019 poz. 1213) informuje, że;

Szpitalny Oddział Ratunkowy tut. Szpitala udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Osoby wymagające realizacji świadczeń w SOR podlegają segregacji medycznej i są przydzielane do jednej z pięciu kategorii (oznaczonych odpowiednim kolorem) zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia im świadczeń zdrowotnych.

Osoby, które w wyniku dokonanej segregacji medycznej zostały przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub kolorem niebieskim, mogą być kierowane ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej:


• W dniach od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00 do lekarza POZ zadeklarowanego przez pacjenta.

• Na dyżur Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej zlokalizowanej na terenie tut. Szpitala w dni powszednie pomiędzy godziną 18.00 a 8.00 rano dnia następnego; natomiast w soboty, niedziele
i święta całodobowo.