BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „-1”

Sekretariat Ośrodka
Tel.  12 64 68 319
Fax. 12 64 68 915
Adres e-mail: hbo@rydygierkrakow.pl


Kierownik Ośrodka
lek. med. Ewa Kobielska
Tel.   12 64 68 648
Fax.  12 64 68 915
Adres e-mail : hbo@rydygierkrakow.pl


Pielęgniarka koordynująca
Licen. Piel. Agata Kozioł
Tel.   12 64 68 319
Fax.  12 64 68 915
Adres e-mail : hbo@rydygierkrakow.pl

REJESTRACJA TELEFONICZNA

12 64 68 319

Pacjenci zgłaszający się do Ośrodka Terapii Hiperbarycznej powinni posiadać skierowanie, dokumentację medyczną oraz wyniki badań EKG, RTG.


DYŻURY CAŁODOBOWE

Wyłącznie w stanach zagrożenia życia w których są wskazania ostre  do leczenia w komorze hiperbarycznej :


12 64 68 550
12 64 68 800
12 64 68 459

W wyjątkowych sytuacjach prosimy o kontakt z Kierownikiem Ośrodka, Panią lek. med. Ewą Kobielską
pod numerem telefonu : kom. 604 247 548.