Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. to największy pod względem posiadanego potencjału szpital specjalistyczny w Małopolsce.

W strukturze małopolskiego lecznictwa stacjonarnego szpital funkcjonuje od grudnia 1993r.; do 30 czerwca 2010r. jako Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera (WSS), a począwszy od 1 lipca 2010r. jako jednoosobowa spółka Województwa Małopolskiego, która powstała w wyniku przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. L.Rydygiera
w Krakowie (WSS). Proces przekształceniowy zainicjowano w 2009 r. w ramach rządowego programu pod nazwą „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”; (tzw. Plan B).

W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego Szpital jest wpisany pod nr 000000024512. Zgodnie z § 7 aktu założycielskiego „spółka jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, wykonującym działalność leczniczą w sferze użyteczności publicznej”. Spółka utworzyła i prowadzi trzy przedsiębiorstwa pod nazwą: Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. - Lecznictwo Szpitalne; Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera sp. z o.o. - Lecznictwo Ambulatoryjne, Zakład Opieki Długoterminowej.

Celem statutowym Szpitala jest udzielanie mieszkańcom Województwa Małopolskiego,
a także innych regionów kraju, najwyższej jakości świadczeń zdrowotnych, połączonych
z edukacją zdrowotną oraz działaniami w zakresie promocji zdrowia służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.

W chwili obecnej potencjał Szpitala stanowi baza: 668 łóżek szpitalnych na Oddziałach, 140 łóżek w Zakładzie Opieki Długoterminowej w Makowie Podhalańskim (zakład wchodzi w skład Szpitala począwszy od 2013r.) oraz zespół ponad 1450 pracowników.
W strukturze Szpitala działają 24 Oddziały hospitalizujące średnio rocznie ponad 40 tys. pacjentów oraz Zespół 28 Poradni przyszpitalnych w ramach których opieką ambulatoryjną objętych jest ponad 150 tys. pacjentów rocznie. Ponadto Szpital udziela rocznie średnio 24 tys. porad na SOR, a w opiece ambulatoryjnej- POZ pozostaje populacja ponad 11 tyś. pacjentów, którym rocznie udzielane są średnio ponad 50 tyś. porad. Szpital obsługuje także średnio 12 tys. pacjentów komercyjnych rocznie, którym rocznie udzielane są średnio ponad 6 tys. procedur medycznych.