BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „0”

SEKRETARIAT ODDZIAŁU:
tel. 12 64 68 589
e-mail: oit-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  • Dyżurka lekarska dzienna : 12 646 8 459
  • Dyżurka lekarska nocna : -
  • Punkt Pielęgniarski : 12 646 8 243
O nas
Oddział Intensywnej Terapii jest wyspecjalizowaną  jednostką medyczną, której organizacja, sposoby leczenia oraz stosowana aparatura pozwala na uratowanie życia tym chorym, którzy w warunkach innego oddziału szpitalnego nie mieliby szans na przeżycie. W OIT leczymy najciężej chorych pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia, najczęściej w przebiegu chorób chirurgicznych, internistycznych, urazów, ciężkich schorzeń wielonarządowych i systemowych oraz zatruć. Zajmujemy się monitorowaniem, podtrzymywaniem oraz zastępowaniem funkcji życiowych pacjentów za pomocą specjalistycznej aparatury medycznej i środków farmakologicznych. Realizacja celów jest możliwa dzięki wyspecjalizowanej kadrze, w skład której wchodzą: lekarze, pielęgniarki, fizjoterapeuci i sanitariusze.

Dysponujemy gabinetem   anestezjologicznym, w ramach  którego kwalifikujemy chorych do zabiegów operacyjnych, stwarzając jednocześnie lepsze warunki do udzielenia rzetelnej informacji naszym pacjentom.

KADRA KIEROWNICZA

Ordynator Oddziału: Dr Wojciech Mudyna
KONTAKT :

tel. 12 64 68 589
e-mail: wmudyna@rydygierkrakow.pl

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Leokadia Wilczek - Filipska

KONTAKT :

tel. 12 64 68 243
e-mail: oit-piel-oddz@rydygierkrakow.pl