BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „5”

SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
tel. 12 64 68 836
e-mail: rydchir@rydygierkrakow.pl

  • Dyżurka lekarska dzienna : 12 646 8 391
  • Dyżurka lekarska nocna : 12 646 8 641
  • Punkt Pielęgniarski : 12 646 8 591
O nas

Oddział udziela świadczeń w zakresie:

 • leczenia chirurgicznego nowotworów łagodnych i złośliwych twarzy, jamy ustnej i szyi w uwzględnieniem aspektu rekonstrukcyjnego (w tym rekonstrukcji mikrochirurgicznych),

 • wielospecjalistycznego zaopatrzenia obrażeń tkanek miękkich twarzy oraz złamań kości czaszki twarzowej ze szczególnym uwzględnieniem złamań oczodołu,

 • leczenia chirurgicznego wad rozwojowych twarzy i jamy ustnej, w tym nieprawidłowości twarzowo-szczękowo-zgryzowych (chirurgia ortognatyczna),

 • leczenia stanów zapalnych obszaru szczękowo-twarzowego o etiologii zębopochodnej, w tym skojarzonego leczenia przewlekłego zapalenia kości szczękowych (leczenie chirurgiczne, celowana antybiotykoterapia w połączeniu z leczeniem przeciwzakrzepowym oraz terapią tlenem hiperbarycznym),

 • leczenia schorzeń zębopochodnych zatok przynosowych, w tym przetok ustno-zatokowych po ekstrakcji zębów oraz aspergilozy współistniejącej z obecnością ciał obcych pochodzenia endodontycznego w zatokach szczękowych,

 • chirurgicznego leczenia torbieli, guzów i nowotworów zebopochodnych kości szczękowych z wykorzystaniem biomateriałów, preparatów osocza i fibryny bogatopłytkowej oraz przeszczepów kostnych, w tym płatów kostnych przenoszonych na zespoleniach mikronaczyniowych,

 • leczenia schorzeń gruczołów ślinowych, w tym kamicy ślinowej oraz nowotworów śliniankopochodnych z wykorzystaniem neuromonitoringu nerwu twarzowego u pacjentów z guzami przyusznicy i ślinianki podżuchwowej,

 • chirurgii oczodołowo-powiekowej, w tym leczenia pourazowej niedrożności dróg łzowych oraz zniekształceń pourazowych oczodołów z utrzymującym się podwójnym widzeniem,

 • korekcji asymetrii twarzy z wykorzystaniem przeszczepu strukturyzowanego komórek tłuszczowych (Lipostructure). 

Kadra kierownicza

Ordynator Oddziału
Dr hab. n. med. Mariusz Szuta 

KONTAKT

tel. 12 64 68 836

KONTAKT

tel. 12 64 68 341

Zastępca Ordynatora Oddziału
Lek. stom. Przemysław Dubis 

KONTAKT

tel. 12 64 68 261

Adres e-mail: ocs-piel-oddz@rydygierkrakow.pl

Pielęgniarka Oddziałowa
Renata Wędel