Małopolskie Centrum Macierzyństwa i Medycyny Kobiet

KOMUNIKAT DLA PACJENTÓW


Zasady porodów rodzinnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. w czasie epidemii w oparciu o zaktualizowane rekomendacje minimalnych wymogów bezpieczeństwa, opracowane przez Konsultantów Krajowych w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii z dnia 14.05.2020 r

W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba towarzysząca, która zamieszkuje z rodzącą, co najmniej przez 14 dni przed porodem (mąż/partner lub inna bliska osoba);

Przy porodzie, nie może towarzyszyć osoba, która jest objęta kwarantanną, izolacją, nadzorem sanepidu lub miała jakąkolwiek styczność z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19 lub wykazuje w dniu przyjęcia do szpitala objawy infekcji;

Rodziny przygotowujące się do porodu rodzinnego powinny, przez 14 dni przed terminem porodu, ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty z osobami obcymi, celem zminimalizowania zagrożenia koronawirusem;

Osoba towarzysząca przy przyjęciu do szpitala, podlega tym samym procedurom, co pacjentka rodząca tj. pomiar temperatury ciała oraz musi wypełnić i potwierdzić podpisem formularz ankiety epidemiologicznej;

Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje lekarz/położna SOR-u Ginekologicznego po wstępnym badaniu i przeanalizowaniu ryzyka epidemiologicznego;

Kobieta ciężarna jak i osoba towarzysząca pozostaje przez okres pobytu na terenie szpitala w masce medycznej;

Podczas porodu, osoba towarzysząca zobowiązana jest do noszenia zestawu ochronnego - fartuch, ochrona na buty, czepek, maska;

Podczas pobytu w szpitalu, osoba towarzysząca zachowuje bezpieczny dystans 2 m wobec innych osób. Brak respektowania wymogu skutkuje wyproszeniem osoby towarzyszącej;

Przebywając w indywidualnej sali porodowej, rodząca w pierwszym drugim lub trzecim okresie porodu może przebywać bez maski - stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Położnictwa i Ginekologii z dnia 27 kwietnia 2020 r.;

Osoba towarzysząca nie opuszcza sali porodowej, o ile nie otrzyma takiego polecenia od personelu medycznego, stara się zachować maksymalny dystans do personelu medycznego, często dezynfekuje ręce. Po 2 h od porodu opuszcza szpital;

W razie decyzji o rozwiązaniu porodu drogą zabiegu lub cięcia cesarskiego, nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej.

Nadal obowiązuje zakaz odwiedzin.

Miło nam poinformować, że w dniu 25 września br. po blisko 9 miesiącach prac modernizacyjnych w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. uroczyście otwarto pomieszczenia Oddziałów oraz Gabinetów Konsultacyjnych świadczących opiekę w zakresie ginekologii, położnictwa oraz neonatologii. 

W wyniku realizacji projektu uzyskano nową jakość w zakresie standardu pomieszczeń jak też wyposażenia poszczególnych obszarów opieki nad matką i dzieckiem. Oddziały dysponować będą pokojami 1 i 2 osobowymi z łazienką.


W części położniczej przygotowano 3 sale do porodów rodzinnych z zapleczem w postaci sali wzmożonego nadzoru po porodach powikłanych oraz pokojem rodzinnym. Dla poprawy komfortu rodzących kobiet 1 salę porodową wyposażono w wannę do immersji wodnej, drugą w koło porodowe. Matki z dziećmi przebywać będą w pokojach w systemie rooming-in wyposażonych w podgrzewane stanowiska do pielęgnacji i kąpieli noworodka. Część zabiegowa oddziału dysponuje 2 salami operacyjnymi (do cięć cesarskich oraz fetoskopii) z zapleczem w postaci sali wybudzeń. W oddziale zapewniony będzie stały dostęp do ciągłego monitoringu KTG oraz diagnostyki USG. Każda z sal porodowych oraz sala cięć cesarskich posiada stanowisko do resuscytacji noworodka zapewniające bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych komplikacji z dzieckiem tuż po porodzie.

O nas
Oddział oferuje pełny zakres usług ginekologiczno–położniczych, a w szczególności: możliwość natychmiastowej interwencji operacyjnej (sala cięć cesarskich i zabiegów położniczych), porody rodzinne w oddzielnej sali porodowej, znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu, Szkoła Rodzenia, konsultacje lekarzy wszystkich specjalności, możliwość pobierania całodobowo komórek macierzystych krwi, prowadzenie porodu fizjologicznego w naturalnym rytmie oraz usługi komercyjne.

BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
tel. 12 64 68 686
e-mail: ogp-sekretariat@rydygierkrakow.pl

   • Dyżurka lekarska dzienna : 12 646 8 245, 483
   • Dyżurka lekarska nocna : -
   • Punkt Pielęgniarski : 12 646 8 205

12 64 68 649     |   REJESTRACJA Pacjenta Komercyjnego
12 64 68 575     |   diagnostyka obrazowa
12 64 68 803     |   laboratorium
12 64 68 337     |   endoskopia

Wybór usługi >>

uslugi-platne@rydygierkrakow.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 - 18:00, sobota 8.00 - 14.00

Kadra kierownicza

Ordynator Oddziału dr n. med. Marcin Opławski

KONTAKT
tel. 12 64 68 686
Adres e-mail : moplawski@rydygierkrakow.pl

KONTAKT

tel. 12 64 68 377
Adres e-mail : jgrzyb@rydygierkrakow.pl

Położna Oddziałowa

Joanna Grzyb

Informacje do pobrania dla Pacjenta


Szkoła Rodzenia

Z radością informujemy, iż na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o. o. działalność prowadzi Szkoła Rodzenia „RYDYGIER”, którą koordynuje Położna Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną - Magdalena Wyżykowska-Kochanek, kom. 606 957545).  

W naszej Szkole Rodzenia będą Państwo mogli nie tylko zweryfikować swoją wiedzę na temat przebiegu ciąży, porodu i połogu, ale również doskonalić umiejętności kontaktu z ciałem i nawiązać głębszą relację z waszym dzieckiem.  

Przygotujemy Państwa do świadomego, aktywnego rodzenia w zgodzie z rytmem ciała. Przekażemy niezbędne umiejętności, które zapewnią zdrowy rozwój noworodka. Przygotujemy Państwa do wejścia w nową rolę bycia rodzicami i wspólnie wzmocnimy Państwa bezpieczną przestrzeń, w której można będzie poczuć radość rodzicielstwa.

TEMATY ZAJĘĆ:

 • Odżywianie w ciąży,
 • Metody łagodzenia bólu porodowego,
 • Rola pozycji wertykalnych,
 • Poród w wodzie,
 • Połóg,
 • Laktacja,
 • Warsztaty z pielęgnacji noworodka,
 • Zajęcia z rehabilitantem.
Proponujemy Państwu :
 • KURS PRZYŚPIESZONY (SOBOTNIO – NIEDZIELNY) - 6 godzin / 330,00 zł tj. 55,00 zł / h

Najbliższe terminy :

W trakcie ustaleń

Kurs obejmuje obejmuje 2 spotkania po 3 godziny. Trwa 2 dni (sobota / niedziela) w godzinach od 9.00 - 12.00.

Szkoła Rodzenia „RYDYGIER” mieści się na I piętrze Szpitala, w sali przy Oddziale Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną. Zapewniamy miłą i kameralną atmosferę, a także profesjonalną opiekę i rzetelną wiedzę ze strony personelu prowadzącego zajęcia.


Serdecznie zapraszamy

INFORMACJA I REJESTRACJA DO SZKOŁY RODZENIA  

Magdalena Wyżykowska-Kochanek
kom. 606 957 545
e-mail : madakoch@op.pl


KONTAKT : 

Magdalena Wyżykowska-Kochanek, kom. 606 957 545 mail : madakoch@op.pl

Monika Scelina kom. 604 206 696

Anna Mazurkiewicz kom. 726 756 436

Program Badań Prenatalnych

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie zawierające informacje o wskazaniach do objęcia programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań potwierdzającymi zasadność skierowania do programu, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

Badania prenatalne refundowane są dla kobiet będących w grupie ryzyka, skierowanych przez lekarza.

Z badań prenatalnych mogą skorzystać Panie, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek od ukończenia 35 lat (badanie przysługuje kobiecie w danym roku kalendarzowym, w którym kończy 35 lat),

 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka,

 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka,

 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikowo,

 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Rejestracja możliwa jest tylko osobiście ze skierowaniem od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-11:00 w sekretariacie Oddziału Ginekologii (piętro 1).

Pracownia Urodynamiki

W ramach Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Ginekologią Onkologiczną wyodrębniliśmy Pracownię Urodynamiki, którą koordynuje lek. med. Grażyna Bogutyn

Wykonujemy w niej badanie urodynamiczne, przeznaczone dla pacjentek, u których występuje problem gubienia moczu. 

Badanie powyższe pomagają określić rodzaj nietrzymania moczu oraz kierunek dalszego postępowania (leczenie zachowawcze albo operacyjne). Pacjentki przyjmujemy na badanie w ustalonym telefonicznie terminie w trybie hospitalizacji jednodniowej tel. 12 64 68 107.

Czynne w poniedziałki, czwartki i piątki od 8.00-14.00.

Każda pacjentka z wysiłkowym nietrzymaniem moczu powinna mieć wykonane badanie urodynamiczne przed planowanym leczeniem operacyjnym.