BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „9”

SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
tel. 12 64 68 775
e-mail: oka-sekretariat@rydygierkrakow.pl

   • Dyżurka lekarska dzienna : 12 646 8 276
   • Dyżurka lekarska nocna : 12 646 8 717
   • Punkt Pielęgniarski : 12 646 8 476

12 64 68 649     |   REJESTRACJA
12 64 68 575     |   diagnostyka obrazowa
12 64 68 803     |   laboratorium
12 64 68 337     |   endoskopia

Wybór usługi >>

uslugi-platne@rydygierkrakow.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 - 18:00, sobota 8.00 - 14.00

O nas
Oddział udziela standardowych świadczeń kardiologicznych oraz świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych. Ponadto w Oddziale wszczepiane są rozruszniki serca oraz przeprowadzana jest kontrola ich działania. W Oddziale funkcjonuje Pracownia Badań Nieinwazyjnych Układu Krążenia, wykonywane są badania EKG spoczynkowe z opisem, EKG wysiłkowe na bieżni i ergometrze rowerowym, 24-godzinny zapis EKG metodą Holtera, 24-godzinny pomiar ciśnienia tętniczego (ABPM), test pochyleniowy (próba ortostatyczna), badanie echokardiograficzne transtorakalne, badanie echokardiograficzne przezprzełykowe, echokardiograficzne próby obciążeniowe, kontrola rozruszników serca.

Kadra kierownicza

Ordynator Oddziału lek. med. Piotr Bogacki

KONTAKT

tel. 12 64 68 717
Adres e-mail : pbogacki@rydygierkrakow.pl

Pielęgniarka Oddziałowa Renata Kuczerowska
KONTAKT

tel.  12 64 68 667
Adres e-mail : oka-piel-oddz@rydygierkrakow.pl

Pracownie Echokardiografii i Elektrofizjologii

Rejestracja:

 • osobiście : Sekretariat Oddziału Kardiologii (IX piętro),

 • telefonicznie 12 64 68 877

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku 8.00 - 15.00. 

Obsługujemy pacjentów szpitalnych. Zapraszamy również wszystkich chętnych na odpłatne badania. 

Wykonujemy badania :

 • EKG spoczynkowe z opisem
 • ECHO
 • ECHO - STRES
 • EKG wysiłkowe
 • Holter EKG, Holter ciśnieniowy
 • Test pochyleniowy

Pracownia badań echokardiograficznych Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

 • Rejestracja osobiście lub telefonicznie nr telefonu: 12 64 68 368
 • Wykonujemy badania dla Pacjentów szpitalnych i Poradni Przyszpitalnych
 • Istnieje możliwość wykonania badań odpłatnych dla Pacjentów pozaszpitalnych

Zakres proponowanej diagnostyki:

 • badanie echokardiograficzne transtorakalne
 • badanie echokardiograficzne przezprzełykowe
 • echokardiograficzne próby obciążeniowe

Pracownia badań Elektrofizjologii wysiłkowych i Holtera Oddziału Kradiologii i Chorób Wewnętrznych :

 • Rejestracja osobiście lub telefonicznie nr telefonu: 12 64 68 326
 • Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00
 • Obsługujemy Pacjentów szpitalnych i Poradni Przyszpitalnych
 • Zapraszamy również wszystkich chętnych na badania odpłatne

Zakres proponowanej diagnostyki: 

 • EKG spoczynkowe z opisem
 • EKG wysiłkowe na bieżni i ergometrze rowerowym
 • 24- godzinny zapis EKG metodą Holtera
 • 24- godzinny pomiar ciśnienia tętniczego
 • test pochyleniowy (próba ortostatyczna)