BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „7”

SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
tel. 12 64 68 578, FAX: 12 64 68 164
e-mail: onu-sekretariat@rydygierkrakow.pl

    • Dyżurka lekarska dzienna : 12 646 8 728
    • Dyżurka lekarska nocna : 12 646 8 678
    • Punkt Pielęgniarski : 12 646 8 428

12 64 68 649     |   REJESTRACJA
12 64 68 575     |   diagnostyka obrazowa
12 64 68 803     |   laboratorium
12 64 68 337     |   endoskopia

Wybór usługi >>

uslugi-platne@rydygierkrakow.pl

Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
8:00 - 18:00, sobota 8.00 - 14.00

O nas
W Oddziale pacjenci leczeni są według standardu Oddziału Udarowego w oparciu o wytyczne Ekspertów Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu z możliwością trombolitycznego leczenia ostrej fazy udaru mózgu, pełnej diagnostyki udarowej oraz wczesnej rehabilitacji poudarowej. Oddział zapewnia pełną diagnostykę Stwardnienia Rozsianego oraz leczenie pacjentów w ramach wszystkich programów lekowych NFZ. Nowoczesna Pracownia EEG i Video EEG umożliwia prawidłową diagnostykę padaczki. Oddział dysponuje wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu miastenii oraz chorób nerwowo-mięśniowych w czym pomocna jest dobrze wyposażona Pracownia EMG.

Kadra kierownicza

Ordynator Oddziału lek. med. Ryszard Nowak

KONTAKT

tel. 12 64 68 778
adres e-mail: onu-sekretariat@rydygierkrakow.pl 

Pielęgniarka Oddziałowa mgr Halina Smoter-Ćmak

KONTAKT

tel. 12 64 68 403
adres e-mail: onu-piel-oddz@rydygierkrakow.pl

Pracownia EMG

Pracownia wykonuje badania:

 

Rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu 12 646 8 649 lub osobista (XI piętro - prawe skrzydło)

 

Miejsce świadczenia usług – Pracownia Elektromiografii,
(XI piętro). 

Kontakt z pracownią EMG : 

Małgorzata Wojtas-Piwowarczyk – 12 646 8 533.

Pracownia EEG

Pracownia wykonuje badania: EEG z opisem, EEG bez opisu, 24h - zapis Holter EEG, Badanie nerwów - (jeden nerw), VIDEO EEG - 1 godzina badania, VIDEO EEG - 3 godziny badania, VIDEO EEG - 6 godzin badania.

Miejsce świadczenia usług – Pracownia Elektroncefalografii, Oddział Neurologii i Udarów Mózgu
z Pododdziałem Udarów Mózgu (VII piętro).

Kontakt :

Katarzyna Nawrocka, tel. 12 646 86 28