BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „8”

SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
tel. 12 64 68 332
e-mail: ook-sekretariat@rydygierkrakow.pl

 • Dyżurka lekarska dzienna : 12 646 8 223
 • Dyżurka lekarska nocna : -
 • Punkt Pielęgniarski : 12 646 8 675

 • 12 64 68 649     |   REJESTRACJA Pacjenta Komercyjnego
  12 64 68 575     |   diagnostyka obrazowa
  12 64 68 803     |   laboratorium
  12 64 68 337     |   endoskopia

  Wybór usługi >>

  uslugi-platne@rydygierkrakow.pl

  Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach
  8:00 - 18:00, sobota 8.00 - 14.00

  O nas

  Oddział Okulistyki wykonuje kompleksową diagnostykę i leczenie chorób oczu w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ, a także odpłatnie. Posiada samodzielny nowoczesny blok operacyjny oraz najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny. Zapewniamy pacjentom profesjonalną opiekę przed- i pooperacyjną w ramach własnej poradni okulistycznej oraz możliwość wielodyscyplinarnych konsultacji w trakcie leczenia.

  Nasi lekarze wykonują:

  • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji przez małe cięcie z wszczepem sztucznych soczewek zwijalnych,
  • zabiegi witreoretinalne w schorzeniach siatkówki i ciała szklistego,
  • operacje przeciwjaskrowe,
  • operacje rekonstrukcyjne po urazach gałki ocznej,
  • iniekcje doszklistkowe preparatów antyVEGF (w ramach Programu Lekowego) wysiękowej postaci AMD oraz innych chorobach siatkówki,
  • leczenie zachowawcze,
  • konsultacje dla pacjentów innych oddziałów specjalistycznych.

  Oddział Okulistyki posiada wykwalifikowany personel. Nasi lekarze są członkami polskich oraz zagranicznych towarzystw naukowych m.in Polskiego Towarzystwo Okulistycznego (PTO), Europejskiego Stowarzyszenia Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakacyjnej (ESCRS) i Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO). W zespole mamy lekarzy, którzy uzyskali prestiżowy tytuł Fellow of the European Board of Ophthalmology podchodząc do Europejskiego Egzaminu Specjalizacyjnego. Nasz zespoł stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w krajowych i zagranicznych zjazdach, kursach oraz w ramach staży w prestiżowych ośrodkach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Oddział Okulistyki posiada akredytację do kształcenia lekarzy w trakcie specjalizacji z Okulistyki. Pielęgniarki Oddziału Okulistyki posiadają wymagane specjalizacje oraz stale podnoszą swoje kwalifikację.

  Kadra kierownicza

  Ordynator Oddziału lek.med. Małgorzata Orska

  KONTAKT

  tel. 12 64 68 332
  Adres e-mail : ook-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  Pielęgniarka Oddziałowa mgr Marta Wojciechowicz

  KONTAKT

  tel. 12 64 68 257
  Adres e-mail : ook-piel-oddz@rydygierkrakow.pl