BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „3” 

SEKRETARIAT ODDZIAŁU :
tel. 12 64 68 634
e-mail: oon-sekretariat@rydygierkrakow.pl

  • Dyżurka lekarska dzienna : 12 646 8 285, 335, 181
  • Dyżurka lekarska nocna : 12 646 8 121
  • Punkt Pielęgniarski : 12 646 8 734
O nas

Oddział Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennym
prowadzi leczenie wszystkich nowotworów litych (nowotwory
układu krwiotwórczego i chłonnego są leczone na Oddziale Hematologii tutejszego Szpitala).


Profil Oddziału

Oddział prowadzi diagnostykę i leczenie nowotworów w oparciu o kontrakt) z NFZ z zastosowaniem kompleksowej chemioterapii, hormonoterapii, immunoterapii oraz terapii celowanej.
Prowadzimy leczenie radykalne (przedoperacyjne i uzupełniające) oraz leczenie paliatywne. W przypadkach tego wymagających stosujemy terapię skojarzoną z radioterapia przy współpracy z Centrum Radioterapii Amethyst.


Chemioterapia to podstawowa metoda leczenia onkologicznego mająca na celu zniszczenie komórek nowotworowych w pomocą klasycznych cytostatyków. Są to substancje o różnych mechanizmach działania niszczące komórki aktywnie dzielące się.


Hormonoterapia to metoda zwalczania komórek nowotworowych posiadających odpowiednie receptory (np. komórki raka piersi lub raka prostaty) za pomocą analogów lub antagonistów hormonalnych.


Terapie celowane są to metody leczenia wykorzystujące przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko niektórym białkom zlokalizowanym na komórkach nowotworowych. W naszym ośrodku stosujemy terapie celowane m.in. w leczeniu raka piersi, raka jelita grubego, raka płuc, raka nerki, czerniaka.


Immunoterapia to nowoczesna metoda leczenia polegająca na sztucznej modulacji układu immunologicznego w celu wykorzystania własnych komórek odpornościowych do walki z nowotworem. W ramach programów lekowych Ministerstwa Zdrowia nasz oddział stosuje immunoterapie w leczeniu raka płuc, raka nerki, czerniaka, raka głowy i szyi.


Programy lekowe NFZ prowadzone są na Oddziale Onkologii Klinicznej u chorych z rozpoznaniem:
- niedrobnokomórkowego raka płuca,
- nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego,
- raka wątrobowego,
- mięsaków tkanek miękkich,
- raka piersi,
- raka nerki,
- czerniaka skóry,
- zaawansowanego raka jajnika,
- opornego na kastrację raka gruczołu krokowego,
- zaawansowanego raka żołądka,
- przerzutowego gruczolaka trzustki,
- raka jelita grubego,
- złośliwych nowotworów głowy i szyi.

Kadra kierownicza

Ordynator Oddziału: dr n. med. Piotr Koralewski

KONTAKT :
tel. 12 64 68 634
e-mail: pkoralewski@rydygierkrakow.pl

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr piel. Marzena Chrzanowska

KONTAKT:
tel. 12 64 68 433
e-mail: och-piel-oddz@rydygierkrakow.pl