BUDYNEK GŁÓWNY SZPITALA – POZIOM „1”

Informację w zakresie diagnostyki patomorfologicznej oraz przechowywania zwłok udziela :


Koordynator

mgr Małgorzata Hull

tel. 12 64 68 406

(Ip. pok. 285 Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej).