Podpisanie umowy na dostarczenie tomografu komputerowego z dostosowaniem pomieszczeń - postępy prac