Do Dyrekcji

Szpitala Specjalistycznego
im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
os. Złotej jesieni 1
31-826 Kraków

Szanowni Państwo,


Nie sposób słowami opisać naszej wdzięczności dla Zespołów: Oddziału Anestozjologii i Intensywanej Terapii pod kierownictwem Pana Doktora Wojciecha Mudyna, Oddziału Kardiologii i Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem Pana Doktora Piotra Bogackiego za wysiłek, wspaniałą pracę i przywrócenie nadziei na to, że osoba w podeszłym wieku może liczyć na troskliwą i fachową pomoc oraz opiekę całego personelu nawet w chwili, gdy rokowania są już bardzo niewielkie....
Mój Tata, Józef K. przebywał do dziś u Państwa na ww oddziałach w stanie zagrożenia życia, obecnie będzie przebywał w placówce gdzie zostanie otoczony dalszą konieczną opieką. To tylko dzięki wysiłkowi Państwa Personelu Medycznego wciąż z moim bratem możemy się cieszyć tym że mamy Ojca, a moja Mama - męża.
Tą drogą pragnę serdecznie podziękować za wszystko co Państwo dla nas zrobiliście, nie tylko od strony medycznej. Dziękuję również za niebywałą życzliwość i ekspresową pomoc choćby w przygotowywaniu niezbędnej dokumentacji. Szczególnie mocno chylę czoła przed Panem Doktorem Piotrem Bogackim, który tak błyskawicznie przygotował materiał niezbędny do zapewnienia mojemu Tacie dalszej opieki. Po stokroć dziękuję.
Kadra medyczna z którą miałem zaszczyt doświadczyć kontaktów na okoliczność choroby mojego Taty zasługuje na wszelkie największe laury, stąd też ośmielam się prosić o troskę Zarządu o tych Specjalistów, bo to ludzie, którzy nie tylko są wybitnymi fachowcami, ale też przywracają wiarę w innych ludzi...

Łączę wyrazy szacunku.

w imieniu najbliższej rodziny - Andrzej K.

2020-05-11