Polonia Minor oraz Złoty Krzyż zasługi

Wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka podziękował dziś dr. n. med. Henrykowi Łabzie za wieloletnią pracę na stanowisku ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie. Wicemarszałek Smółka wręczył ordynatorowi nagrodę „Polonia Minor”.
W Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie oficjalnie podziękowano za wieloletnią pracę na stanowisku ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dr. n. med. Henrykowi Łabzie. Uroczystość odbyła się w trakcie obrad Rady Ordynatorów. W spotkaniu wziął udział wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, który wręczył ordynatorowi Henrykowi Łabzie nagrodę „Polonia Minor”.

Panie Ordynatorze, pragnę Panu serdecznie podziękować za wieloletni lekarski wysiłek oraz kierowanie Oddziałem Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Wiemy jak bardzo potrzebna i zarazem jak wyjątkowo trudna jest to praca. Przez te lata przyczynił się Pan do uratowania zdrowia i życia wielu ludzi. Walczył Pan wraz z zespołem o życie i zdrowie każdego pacjenta. Oddał Pan tej wielkiej sprawie swój talent i doświadczenie. Był i jest Pan wzorem dla zespołu i młodszych kolegów lekarzy. Jestem Panu głęboko wdzięczny za to zaangażowanie i tytaniczną pracę

- powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.Dr n. med. Henryk Łabza

Ukończył studia na Akademii Medycznej w Krakowie w roku 1971. Od 1971 do 1986 roku pracował w I Katedrze Chirurgii Ogólnej. Od 1997 pracuje w WSS im. L. Rydygiera oraz w Klinice Chirurgii Gastroenteroligicznej w Krakowie. 1974 - I stopień specjalizacji Chirurgii Ogólnej, 1979 - II stopień specjalizacji Chirurgii Ogólnej. 1979 - uzyskał tytuł doktora nauk med. – „Czynność zewnątrzwydalnicza trzustki u chorych z chorobą wrzodową dwunastnicy leczonych podprzeponowym przecięciem nerwów błędnych lub wybiórczym odnerwieniem dna i trzonu żołądka". Osiągnięcia: Nagroda Naukowa I stopnia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 1980. Nagroda Rektora AM w Krakowie 1979 r. Opracowanie i wdrożenie programu badawczego dot. optymalizacji leczenia raka jelita grubego. Ważniejsze publikacje: Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji oraz referatów, głównie z zakresu chirurgii jelita grubego, trzustki i tarczycy, prezentowanych w kraju i za granicą. Autor dwóch rozdziałów w podręczniku „Biochemia kliniczna w praktyce lekarskiej” pod redakcją J. Sznajda, PZWL 1983. Zainteresowania: Współczesne malarstwo i grafika polska oraz nowoczesne kierunki rozwoju chirurgii jelita grubego, trzustki i wątroby.Nagroda „Polonia Minor”:

Nagroda „Polonia Minor” została ustanowiona zarządzeniem Marszałka Województwa Małopolskiego we wrześniu 2011 r. Nagrodę przyznaje Marszałek Województwa Małopolskiego wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski. O przyznaniu nagrody decydują wspólnie Marszałek Województwa Małopolskiego wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek: Zarządu Województwa Małopolskiego lub Komisji Głównej Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Nagroda ma formę okrągłego odlewu o średnicy 80 mm, grubości min. 4 mm i wadze ok. 180 gram, wykonanego z patynowanego brązu. Autorem projektu jest krakowski artysta rzeźbiarz prof. Wincenty Kućma.

Źródło: UMWM