BUDYNEK PRZYSZPITALNY - SIEDZIBA MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM OPARZENIOWO-PLASTYCZNEGO 


poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00

REJESTRACJA TELEFONICZNA:
poniedziałek-piątek, w godz. 8.00-15.00
tel. 12 64 68 770

E-REJESTRACJA

za pomocą Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej

Poradnia udziela świadczeń w zakresie leczenia oparzeń i chirurgii plastycznej, głównie w zakresie leczenia: nowotworów, w zakresie i możliwościach działania poradni, ucisku korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, mononeuropatii kończyny górnej i dolnej, dziecięcego porażenia mózgowego i innych zespołów porażennych, objawów i cech chorobowych dotyczących skóry i tkanki podskórnej, urazów, pogryzień. Poradnia udziela świadczeń specjalistycznych w zakresie wrodzonych wad rozwojowych twarzy i szyi, powiek, aparatu łzowego i oczodołu, ucha, nosa, języka, jamy ustnej i krtani oraz rozszczepu wargi i podniebienia, nieprawidłowości zębowo- twarzowych, a także innych wrodzonych wad rozwojowych kończyn, zniekształceń mięśniowo-kostnych. Poradnia leczy w zakresie wad rozwojowych gruczołów sutkowych, przerostu i innych zaburzeń sutka. Poradnia również leczy choroby skóry i tkanki podskórnej oraz choroby układu kostno stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, w zakresie i możliwościach działania poradni. Szpital zleca udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w poradni niepublicznemu zakładowi opieki zdrowotnej. Harmonogram pracy poradni jest zgodny z wymogami NFZ (z uwzględnieniem warunków udzielania świadczeń i wysokości kontraktu). Poradnia posiada kardiomonitor w miejscu udzielania świadczeń. Poradnia posiada dostęp do wykonywania RTG, dermatoskopii oraz badań laboratoryjnych mikrobiologicznych w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej. Badania laboratoryjne zabezpieczane są w chwili obecnej przez Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej.

Powrót do zakładki Poradnie

Strona główna